Smilování

Bible a související témata

Bůh se smilovává.
Bible nás o tom mnohokrát přesvědčuje, čti např. Izajáš 30,18: „Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.“ Žalm 103,3.4 (SNC): „On ti odpouští všechna tvá provinění a léčí také všechny tvoje nemoci. On vykupuje ze zkázy tvůj život, korunuje tě milosrdenstvím a mnohým slitováním.“ Micheáš 7,18: „Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství.“

Boží smilování můžeme zakusit i v době, kdy Bohu vzdorujeme a děláme jednu chybu za druhou.
V biblickém Žalmu 6,3 čteme: „Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu, Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou děsem.“

Pyšní Boží milost zakusit nemohou.
Lukášovo evangelium 18,13.14 vypráví příběh o dvou mužích, kteří se modlili v chrámu: „Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘ Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.1675 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál