Soud

Bible a související témata

Všichni budou souzeni před Bohem.
V Bibli, knize Zjevení 20,12, je zapsáno toto vidění: „Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.“

Lidé budou souzeni podle svých činů.
Ježíš o tom hovoří v Matoušově evangeliu 16,27: „Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

U tohoto soudu bude měřítkem Boží zákon.
Bible se o tom zmiňuje mnohokrát, např. v Listu Jakubově 2,10–12: „Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem. Vždyť ten, kdo řekl: ‚Nezcizoložíš,‘ řekl také: ‚Nezabiješ.‘ Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon. Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody.“

Boží soud bude spravedlivý.
Stojí to v Bibli, Skutky 17,31: „Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.“

Soudu nikdo neunikne.
I to je v Bibli, 2. Korintským 5,10: „Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.“

Během soudu nezůstane nic skryto.
Upozorňuje na to biblická kniha Kazatel 12,14: „Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.“

Jaký pohled na soudní proces byl poskytnut Danielovi?
Podívejte se do Bible, Daniel 7,9.10: „Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“

Kristus bude v soudní síni naším obhájcem.
Jsme o tom ujištěni v Bibli, 1. list Janův 2,1: „Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.“

Jakou podporu nám náš obhájce zaručil?
Odpověď dostaneme v Bibli, Zjevení 3,5: „Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.1604 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál