Strach

Bible a související témata

Co nám pomůže ovládnout strach?
Víra v Boží zaslíbení. V Bibli, Izajáš 41,10, je psáno: “Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.”

Jsi-li ustrašený, nezapomínej na Boha.
Připomíná to Bible v knize Jozue 1,9: “Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?”

Nemusíme mít strach z Boha.
V 1. listu Janově 4,17.18 (SNC) čteme: “Boží láska nám dává jistotu, že se nemusíme bát jeho soudu, protože se snažíme uvádět do života jeho lásku. Kde je láska, mizí strach; naše jednání je teprve tehdy ryzí, když nevyplývá ze strachu před trestem, ale z lásky.”

Nemusíme se bát přírodních pohrom.
Bible nás o tom ujišťuje v Žalmu 46,1–3: “Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou!”

Neboj se lidí.
V Bibli jsou zapsána v Židům 13,6 tato povzbudivá slova: “Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘”

Neboj se národů či vlád.
V biblické knize Deuteronomium 7,21 se píše: “Nesmíš mít před nimi strach, neboť Hospodin, tvůj Bůh, Bůh veliký a vzbuzující bázeň, je uprostřed tebe.”

Neboj se zlých zpráv.
To nám Bible radí v Žalmu 112,7.8: “Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina. Jeho srdce má oporu v Bohu, nebojí se, jednou spatří pád svých protivníků.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.095 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál