Stres

Bible a související témata

Pokud jsme ve stresu, pak právě modlitba může uvolnit naše napětí.
Tuto zkušenost měl i král David, když napsal, Žalm 62,2.3: „Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.“

Stres, kterému se nemůžeme vyhnout, nám pomůže k růstu ve víře a posílí náš charakter.
Čteme o tom v Bibli, Římanům 5,3.4 (SNC): „Naše výsada není však jen v této naději, nýbrž v nesnázích. Víme přece, že když snášíme nesnáze, získáváme vytrvalost, vytrvalostí dosahujeme osvědčenost, a ta nás opět vede k naději.“

Vnější stres nemusí vždy znamenat stres vnitřní.
Bible nás v listu Filipským 4,6.7 učí: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“

Pokud zaměříme svou mysl na Hospodina, pak i ve stresujících okamžicích můžeme zažít dokonalý pokoj.
Prorok v Bibli, Izajáš 26,3, vyznává: „Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.1642 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál