Světlo

Bible a související témata

Světlo může symbolizovat náš vztah s Kristem.
Evangelium podle Matouše 5,15.16 říká: „A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“

Světlo může představovat vliv našeho života na ostatní.
V Markově evangeliu 4,21 je napsáno: „…přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen?“

Ježíš je světlo.
Bible nás o tom ujišťuje v evangeliu podle Jana 1,4.5: „V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1068 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál