Ticho

Bible a související témata

Někdy je lépe slova vyjádřit tichem.
Věděli to i Jóbovi přátelé, kteří soucit s jeho bolestí projevili mlčením. Čteme o tom v Bibli, Jób 2,13 (SNC): „Pak se posadili kolem Jóba a sedm dní a sedm nocí mu dělali mlčenlivou společnost, neboť pro tak velké utrpení nedokázali najít vhodná slova.“

Tichostí můžeme vyjádřit svou úctu k Bohu.
V Bibli Bůh hlučné lidi rázně napomenul, Žalm 46,10: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi.“

Úcta si vyžaduje tichost.
V Bibli, Abakuk 2,20, je napsáno: „Hospodin je ve svém svatém chrámu. Ztiš se před ním, celá země!“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.3719 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál