Tlak okolí

Bible a související témata

Nedopusť, abys byl tlačen někam, kam sám jít nechceš; buď upřímný a mysli sám za sebe.
Tak nám to radí Bible v Exodu 23,2.3: „Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo. Ani nemajetnému nebudeš v jeho sporu nadržovat.“

Zlu a nepravosti se dobře vede v partách.
Bible nás varuje v Přísloví 4,14–16: „Nevcházej na stezku svévolníků, cestou zlých se neubírej. Vyhni se jí, nechoď po ní, odstup od ní a jdi dál. Neusnou, když nespáchají něco zlého, o spánek jsou připraveni, když někoho nepřivedou k pádu.“

Okolní tlak často vede ke špatným rozhodnutím.
Jeden z biblických příkladů je zapsán v evangeliu podle Matouše 14,9: „Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby jí vyhověli.“

Tlak okolí může vést k tragickým následkům.
V Lukášově evangeliu 23,23.24 je popsán onen známý příběh Piláta: „Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat; a jejich křik se stále stupňoval. A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět.“

Buď pevný, když zůstáváš věrný Bohu; odmítni slevit ze své víry.
Tak se k tomu postavili i první křesťané, 2 Korintským 6,8.9 (SNC): „Stojím při Bohu věrně, ať mě za to oslavují nebo mi nadávají, ať mi věří nebo mě prohlašují za podvodníka… Denně se nade mnou vznáší smrt, ale nikdy jsem nežil plněji. Bili mě, div jsem ducha nevypustil, ale přece mě nezabili. Stále mi házejí klacky pod nohy, o radost mě tím však nepřipraví. Jsem chudý, a přece rozdávám poklady nesmírné ceny. Nemám nic – a přece mi patří celý svět…“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.3456 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál