Trpělivost

Bible a související témata

Jak může růst a sílit naše trpělivost?
Díky těžkostem, které překonává. Bible se k tomu vyjadřuje v Římanům 5,3: „Chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost.“ O tom, že v těžkých chvílích se můžeme učit trpělivosti, se píše i v Listu Jakubově 1,2 –4 (SNC): „Vím, že máte mnoho nesnází a pokušení. Radujte se z toho, protože čím obtížnější bude cesta vaší víry, tím více poroste vaše vytrvalost. Když ve všem obstojíte, stanete se skutečně zralými křesťany.“

Naše trpělivost se úzce odvíjí od našeho vztahu s Bohem.
V Bibli, Zjevení Janovo 14,12, je o lidech žijících na konci dějin psáno: „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

Boží lidé mají trpělivost jeden s druhým.
Bible je to učí v Efezským 4,2.3: „Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.“

Ti, kdo jsou trpěliví, zdědí to, co bylo zaslíbeno.
Bible se k tomu vyjadřuje v Židům 6,12: „Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení (kteří vírou a trpělivostí dosáhli splnění Božích slibů – SNC).“

Trpělivě očekávejme příchod Pána.
K tomu nás Bible povzbuzuje v Listu Jakubově 5,7.8: „Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.121 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál