Utrpení

Bible a související témata

Ježíš na příkladu slepého muže učí, že utrpení vždy nepřichází jako důsledek nějakého hříchu.
Proto někdy i nevinní lidé trpí. V Bibli tento příběh čteme v evangeliu podle Jana 9,2.3 (SNC): „‚Mistře,‘ ptali se Ježíše učedníci, ‚proč se narodil slepý? Zhřešil on, nebo jeho rodiče?‘ ‚Nehledejte vinu ani u něho, ani u jeho rodičů,‘ odpověděl Ježíš. ‚Jeho slepota dovolí Bohu, aby ukázal svoje dílo pro člověka.‘“

Ježíš nikdy neslíbil, že jeho následovníci nebudou trpět.
Svůj pozemský život možná ztratíš, ale budeš zachráněn pro věčnost, jak je psáno v Bibli, Lukáš 21,17–19: „A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. Když vytrváte, získáte své životy.“

Ježíš s námi cítí i v našich těžkých chvílích.
V Bibli, Židům 2,18, čteme: „Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.“

Utrpení je nevyhnutelné, ale můžeme skrze ně získat zkušenosti, učit se trpělivosti a věrnosti.
Je to vyjádřeno v Bibli, List Jakubův 1,2–4 (SNC): „Vím, že máte mnoho nesnází a pokušení. Radujte se z toho, protože čím obtížnější bude cesta vaší víry, tím více poroste vaše vytrvalost. Když ve všem obstojíte, stanete se skutečně zralými křesťany.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.162 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál