Úzkost

Bible a související témata

S obavami ničeho nedosáhneme.
V Bibli v Žalmu 37,8 je psáno: “Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého.”

Není třeba se obávat, Bůh vše řídí.
Ježíš v Matoušově evangeliu 6,31–33 pověděl tato slova: “Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.”

Nemůžeme pozbýt obav, dokud je nenahradíme něčím lepším, a to modlitbou.
Je to vyjádřeno v Bibli, Filipským 4,6–7: “Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.”

Strachování je marnění času.
V Lukášově evangeliu 12,25.26 je psáno: “Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní?”

Odevzdejte všechny své obavy Pánu Bohu.
Tak nám to radí Bible v 1. listu Petrově 5,7: “Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2771 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál