Uznání

Bible a související témata

Skutečné úcty a uznání se nám dostane od Hospodina.
On je ten, kdo rozhoduje o tom, koho ocení. Čteme o tom v Žalmu 75,7.8: "Nikdo od východu, nikdo od západu, nikdo od hornaté pouště, jenom Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší."

Je dobré si vzájemně vážit jeden druhého a respektovat se.
Bible, Římanům 12,10, nás žádá: "Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému."

Jedno z Božích přikázání požaduje, abychom si vážili svých rodičů.
Je zapsáno v biblické knize Exodus 20,12: "Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh."

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.0125 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál