Vzkříšení

Bible a související témata

Písmo potvrzuje, že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých.
Jedno z míst v Bibli, kde se o vzkříšení hovoří, najdeme v evangeliu podle Matouše 28,5.6: „Anděl řekl ženám: ‚Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.‘“

Ke vzkříšení došlo přesně tak, jak to předpověděli proroci.
Proto mohl apoštol Pavel věřícím v Korintu napsat, 1. Korintským 15,3.4 (SNC): „Učil jsem vás tomu, k čemu jsem byl sám přiveden: že Kristus zemřel za naše viny, byl pohřben, ale třetí den vstal z mrtvých, jak to vše Bůh už dávno předtím nechal zapsat do starých Písem.“

Vzkříšení Ježíše Krista je jádrem křesťanské víry.
Jen jistota Kristova zmrtvýchvstání dává smysl naší víře, 1. Korintským 15,14–17 (SNC): „A jestli Kristus zůstal v hrobě, všechno naše mluvení o něm a veškerá vaše důvěra v Boha jsou naprosto zbytečné, bezvýznamné a nesmyslné a všichni my, apoštolové, jsme lháři a podvodníci, když o Kristu prohlašujeme, že vstal z mrtvých. Nevěříte-li v možnost vzkříšení, popíráte i zmrtvýchvstání Kristovo. A jestliže Kristus nevstal z mrtvých, jakou máte naději? Vaše viny zůstaly neodčiněny, stejně jako viny těch, kteří zemřeli před vámi.“

Kristovo zmrtvýchvstání je nám zárukou, že i my vstaneme z mrtvých.
Apoštol Pavel nás o tom přesvědčuje v 1. Korintským 15,12–14: „Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra.“

Naše vzkříšená těla budou jiná než ta současná a budou věčná.
Bible o tom mluví v 1. Korintským 15,51–53: „Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.“

Kristus porazil smrt. Má moc vzkřísit i mrtvé vztahy a všechny, kdo jsou duchovně mrtví.
Pavel se vzdal všeho, aby poznal moc Krista a jeho vzkříšení, Filipským 3,10 (SNC): „Věřit ovšem znamená: poznat Krista a moc jeho zmrtvýchvstání a podílet se na jeho utrpení. A tak chci i já podstoupit jeho smrt a dosáhnout tím i zmrtvýchvstání.“ Efezským 2,1.4.5: „I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy… Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2627 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál