Zaměstnání

Bible a související témata

Naše práce by se měla vyznačovat poctivostí.
Jsme k tomu vedeni v Bibli, Efezským 6,5–7 (SNC): „… svěřené úkoly plňte s upřímným přesvědčením a ochotně, jako by vám je ukládal Kristus. Ne tedy jen když jste na očích, ale i když vás nikdo nekontroluje.“

Vše, co děláme, by mělo oslavovat Krista.
Tak je to psáno v Bibli, Koloským 3,17: „Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.“

Ke všemu, co děláme, použijme své nejlepší schopnosti.
Tuto radu vyjádřil moudrý pisatel už ve starozákonní biblické knize Kazatel 9,10: „Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky, ani poznání, ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1748 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál