Zaměstnanost

Bible a související témata

Zaměstnanci by měli pracovat tak, jako kdyby sám Bůh byl jejich nadřízeným.
V Bibli, Efezským 6,7.8, čteme: “…a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.”

Zaměstnanci by měli být důvěryhodní.
V Přísloví 25,13 je napsáno: “Jako chladný sníh o žních je spolehlivý vyslanec těm, kdo ho poslali. Občerství duši svého pána.”

Křesťané by měli být známi tím, že pracují nejlépe.
Bible v Listu Titovi 2,9.10 přikazuje: “Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají, ať nic nezpronevěří a jsou naprosto spolehliví, a tak ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha.”

Záleží i na přístupu k práci.
Bible nám v Listu Koloským 3,23 radí: “Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu.”

Případné zneužívání pracovníků zaměstnavatelem Bohu neunikne.
Jsme o tom ujištěni v Bibli, List Jakubův 5,4: “Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes, a křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů.”

Muž, který odmítá pracovat, aby zajistil svou rodinu, zapírá víru.
Bible o tom hovoří v 1. Timoteovi 5,8: “Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1832 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál