Zanedbávat

Bible a související témata

Když budeme zanedbávat Boha a jeho slovo, může to těžce poškodit celý náš život.
Podotýká to Bible, Matouš 7,26: „Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.“

Zanedbávat Boží přikázání znamená neposlouchat Boha jako původce těchto přikázání.
V evangeliu podle Marka 7,9 je smutné konstatování: „A ještě řekl: ‚Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici!‘“

Pokud člověk zanedbává dobré skutky, je to stejný hřích, jako kdyby konal zlo.
V Bibli, List Jakubův 4,17, je jasně vyjádřeno: „…Kdo ví, co je dobré činit, a nečiní, má hřích.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.5817 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál