Zaslíbení

Bible a související témata

Bůh očekává, že dodržíme své sliby.
Už ve 4. Mojžíšově knize je nařízení, Numeri 30,1.2: „Hospodin přikázal tuto věc: ‚Když učiní slib Hospodinu muž nebo složí přísahu, že na sebe vezme nějaký závazek, nezruší své slovo. Splní vše, co vlastními ústy pronesl.‘“

Neotálej splnit Bohu své sliby.
V biblické knize Kazatel 5,4.5 (SNC) čteme: „Jestliže Bohu něco slíbíš, neotálej slib splnit, protože Bůh nemá v oblibě zrádné. Co slíbíš, to také splň! Lépe je neslíbit, než slíbit a nesplnit. Nedovol, aby tě tak tvá ústa svedla k hříchu. Nikdy neříkej před Božím služebníkem: S tím slibem jsem to tak nemyslel, zmýlil jsem se. Proč bys měl takovým jednáním popudit Boha a ztratit jeho přízeň pro dílo, které konáš?“

Bůh vždy plní svá zaslíbení.
Jsme o tom ujištěni v Bibli, 2. Korintským 1,19.20 (SNC), kde Pavel vysvětluje: „Nikdy neříkám „ano“, když myslím „ne“ a naopak. Boží Syn Ježíš Kristus, jak jsme vám ho přiblížili se Sylvánem a Timotejem, také nebyl muž dvojí tváře. Jeho osoba je hmatatelným ANO ke všem slibům, které Bůh kdy dal člověku. Proto taky, když k modlitbě připojíme Amen (tj. „ano“), připomínáme si vlastně, že v Kristu na ně Bůh už odpověděl a oslavujeme ho za to.“

Bůh svá zaslíbení nikdy neodvolává ani nemění.
V Bibli, Žalm 89,34.35, jsou zapsána Jeho slova: „…nezradím svou věrnost, neznesvětím svoji smlouvu, nezměním, co splynulo mi ze rtů.“

Žádné z Božích zaslíbení dosud nezklamalo.
Přečtěme si v Bibli vyznání vůdce Izraele, které pronesl krátce před svou smrtí, Jozue 23,14 (SNC): „Má pozemská pouť je u konce, avšak dříve než nadobro odejdu, chci, abyste si nesmazatelně vryli do lidských srdcí všechno, co pro vás Hospodin učinil, a uvědomili si, že všechny sliby, které vám kdy dal, až do posledního splnil.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.4219 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál