Zevnějšek

Bible a související témata

Neposuzujte druhé podle zevnějšku.
Pamatujte, že Bůh se dívá hlouběji. V Bibli je v 1 Samuelově 16,7 napsáno: “Hospodin však Samuelovi řekl: ‘Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.’”

Naše svědectví souvisí s naším zevnějškem.
Je to vyjádřeno v Bibli, 1. listu Timoteovi 2,9.10: “Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.” V 1. listu Petrově 3,3.4 je psáno: “Pro vás se nehodí vnější ozdoba - splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy - nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.”

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 0.9677 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál