Změna

Bible a související témata

Kristus vyzývá hříšníky ke změně.
V Bibli v Janově evangeliu 8,10.11 je psáno: "Ježíš se zvedl a řekl jí: ‚Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?' Ona řekla: ‚Nikdo, Pane.' Ježíš jí řekl: ‚Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!'"

Boží změny jsou úplné.
Říká to Bible, 2. Korintským 5,17: "Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!"

Vnitřní změny by se měly projevit navenek.
V Bibli o tom čteme v Matoušově evangeliu 3,8: "Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání."

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.474 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál