Ztracení

Bible a související témata

Kdo jsou „ztracení“?
Jak se k nim Bůh chová? Odpoví nám biblická kniha Izajáš 53,6: „Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“

Ztracení mají pro Boha veliký význam.
V Lukášově evangeliu 15,7 jsou zapsána tato Ježíšova slova: „Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.522 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál