Spasení

Bible a související témata

Jen díky Ježíšově oběti nám Bůh nabízí spasení.
Dokládá to mnoho veršů z Bible, např. Matouš 1,21: „Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ Ve Skutcích apoštolů 4,12 je jasně řečeno: „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

Být spasen znamená získat věčný život, jestliže vstoupíme do osobního vztahu s Bohem.
V evangeliu podle Jana 17,3 je psáno: „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.“ O spasení mluví i jeden z nejkrásnějších veršů Bible, Jan 3,16: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

Je jenom jedna cesta ke spasení, a není snadné po ní jít.
Matouš 7,13.14: „Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“

Spasení si nemůžeme zasloužit; získáváme jej jako dar od Boha.
Tak to apoštol Pavel zdůrazňoval i prvním křesťanům, Efezským 2,8.9 (SNC): „Je to skutečně milost, že jste zachráněni. Sami k tomu nemůžete přidat nic, než že s důvěrou přijmete, co Bůh pro vás učinil. Na své záchraně nemáte vlastní zásluhy. Je to Boží dar. Sami nemáme nic, s čím bychom se před Bohem mohli pochlubit.“

Když přijmeme tento dar spasení jako odpověď na evangelium, povede nás to k pokání.
Stejně to prožili i lidé, kteří vyslechli v Jeruzalémě Petrovo kázání, Skutky apoštolů 2,37: „Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: ‚Co máme dělat, bratří?‘ Petr jim odpověděl: ‚Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.‘“

Lidé se mylně domnívají, že být spasen je kdovíjak složitá záležitost.
Tak tomu však není. Pokud v srdci uvěří a ústy vyznají, že Kristus je vzkříšený Pán, budou zachráněni, Římanům 10,7–9 (SNC): „Klíč k životu není třeba hledat v nadpozemských výšinách, ani pracně dobývat z hlubin země. Vše potřebné již za nás udělal Kristus. Každý člověk má ten klíč na dosah, má ho ve svém srdci: je to víra, kterou hlásáme. Jestliže tedy Krista vyznáváš jako Pána a opravdu věříš, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, jsi zachráněn.“

Zdroj informací

Informace byly připraveny ve spolupráci s Bibleinfo.com a o.s. Maranatha

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen
Page generated in 1.9234 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál