Pro povzbuzení

Krátké texty pro povzbuzení

10. října 2014

Dobré skutky jsou dvojnásobným požehnáním

Dobré skutky jsou dvojnásobným požehnáním. Jsou dobrodiním pro dárce i toho, kdo laskavost přijímá. Vědomí, že konáme dobro, je jedním z nejlepších léků pro nemocné tělo a mysl. Je-li mysl svobodná a šťastná pocitem dobře vykonané povinnosti a...
více »

9. října 2014

Naprosta svoboda v otázkach svědomí

V otázkách svědomí musí být člověk naprosto svobodný. Nikdo nesmí ovládat myšlení někoho jiného, rozhodovat za něho nebo mu určovat, co je jeho povinností. Bůh dává každému člověku svobodu myslet a jednat dle svého vlastního přesvědčení.
více »

8. října 2014

Za svého pobytu na zemi Ježíš sdílel osud chudých

Za svého pobytu na zemi Ježíš sdílel osud chudých. Z vlastní zkušenosti znal jejich starosti a těžkosti a mohl je tedy utěšovat a povzbuzovat. Ten, kdo správně pochopil poselství Ježíšova života, nikdy nebude mít potřebu rozlišovat lidi podle...
více »

7. října 2014

Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš?

Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat? Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady, strastmi se den ze dne v srdci soužit? Dlouho ještě se bude můj nepřítel proti mně vyvyšovat?
více »

6. října 2014

Poznali jsme, že náš Pán je dobrý

Když přijmeme a prožijeme milost Ježíše Krista, i my se budeme snažit pomáhat druhým. Budeme ochotni obětovat to, co máme, aby také ostatní lidé, za které Ježíš Kristus zemřel, přijali jeho dar milosti. Vykonáme všechno, co je možné v lidském...
více »

5. října 2014

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze...
více »

4. října 2014

Bůh si váží každé oběti, která je přinesena z lásky

Mudrci přivítali Vykupitele jako jedni z prvních. Položili mu k nohám první dar. Dostalo se jim velké přednosti posloužit Spasiteli světa. Bůh si váží každé oběti, která je přinesena z lásky, a považuje ji za nejlepší službu, kterou mu člověk...
více »

3. října 2014

Nemusíme se snažit něčím si získat Boží přizeň a zájem

Když si uvědomíme, jak hrozný je hřích, poznáme také, jak na tom ve skutečnosti jsme. Nemusíme však propdat beznaději. Ježíš Kristus přišel na tuto zemi proto, aby zachráníl hříšné lidi. Nemusíme se snažit něčím si získat Boží přizeň a zájem.
více »

2. října 2014

Pán Ježíš ví, co tíží mateřské srdce

Pán Ježíš ví, co tíží mateřské srdce. Má soucit s každou maminkou, protože i jeho matka se potýkala s chudobou a nedostatkem. Neváhal podniknout dlouhou cestu, aby kananejskou ženu zbavil těžkých starostí. Totéž je ochoten vykonat i pro dnešní...
více »

1. října 2014

Důvěřujme více v to, co Pán může udělat pro nás

Jsme-li pokorní a litujeme-li svých hříchů, stojíme tam, kde se nám Bůh může a chce zjevit. Velmi ho těší, když mu připomínáme minulé projevy jeho milosti a požehnání jako důvod, proč by nám měl udělit větší požehnání.
více »

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.9024 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál