Pro povzbuzení

Krátké texty pro povzbuzení

8. února 2014

Nebeští andělé provázejí kroky všech věrných

Nebe a země nejsou dnes od sebe dál, než byly v době, kdy pastýři slyšeli zpěv andělů. Bůh má dnes o lidstvo stejný zájem, jako měl v době, kdy se obyčejní lidé v poledne setkávali s anděly, kdy na polích a vinicích rozmlouvali s nebeskými posly....
více »

7. února 2014

Sluneční svit a čerstvý vzduch - barva pro dětské tváře

Kdo spává v pokoji, do něhož nemá přístup slunce, kdo lehává v posteli, která není dokonale vysušená a vyvětraná, činí tak na úkor zdraví a často i s ohrožením života. Mnozí lidé se pečlivě starají o to, aby se v domě dařilo rostlinám a květinám....
více »

6. února 2014

Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal

Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat? Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady, strastmi se den ze dne v srdci soužit? Dlouho ještě se bude můj nepřítel proti mně vyvyšovat? Shlédni, Hospodine,...
více »

5. února 2014

Jedině Kristus mohl obnovit to, co v lidech zničil hřích

Jedině Kristus mohl obnovit to, co v lidech zničil hřích. Přišel vyhnat démony, kteří ovládali vůli člověka. Přišel nás pozvednout z prachu, narovnat náš pokřivený charakter a ozdobit jej svou slávou.
více »

4. února 2014

Kristus se obětoval dobrovolně, mohl zůstat u Otce

Kristus se obětoval dobrovolně. Mohl zůstat u Otce. Mohl si dál žít v nebeské slávě a těšit se z úcty andělů. Rozhodl se však, že vrátí vládu zpět do Otcových rukou a sestoupí z vesmírného trůnu, aby přinesl světlo a život lidem, kteří umírají ve...
více »

4. února 2014

Bůh sleduje pro nás vždy jen to nejlepší

Bůh po nás nežádá, abychom se vzdali něčeho, co je pro nás prospěšné. Sleduje vždy jen to, co je pro nás nejlepší. Jak bych si přála, aby to pochopili všichni, kdo ještě Ježíše Krista nepřijali. Ježíš jim nabízí něco daleko lepšího, než co jsou...
více »

3. února 2014

Nad získanými sklony můžeme zvítězit

Ti, kdo svou důvěru vkládají v Krista, se nemusejí dát zotročit žádným zděděným ani získaným zlozvykem či sklonem. Nemusejí zůstat v otroctví své hříšné přirozenosti, nýbrž mohou ovládat každou svou choutku nebo vášeň.
více »

2. února 2014

Ježíš Kristus - jediný způsob, jak se zbavit zla

Ježíš Kristus vzal na sebe naše viny a trpěl místo nás, aby nás zachránil. Láska, utrpení a smrt Božího Syna dokazují, jak je hřích strašný. Dokazují také, že jediný způsob, jak se můžeme zbavit zla, je uvěřit v Ježíše Krista. Jedině, když se...
více »

1. února 2014

Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce

Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže...
více »

31. ledna 2014

Kdo věří ve mne, má život věčný

Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestoupil z nebe; kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z...
více »

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.9916 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál