Zajímavá témata

Zajímavé téma související s Biblí a biblickými zásadami

Oddanost

Opravdový přítel se vyznačuje oddaností.
více »

Odevzdanost

Jaký vztah by nás měl vázat k Bohu?
více »

Odkud pocházím?

Co nám Bible říká o stvoření?
více »

Odmítnutí

Boží děti mohou zakusit odmítnutí ze strany svých přátel i rodiny.
více »

Odplata

Bůh odplácí nezištnou pomoc vykonanou nenápadně a v tichosti.
více »

Odpočinek

Když na nás doléhají práce, rodina a finanční odpovědnost a zdá se nám, že je toho na nás příliš, Ježíš nás vybízí, evangelium podle Matouše 11,28–30 (SNC): „Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a nesete tíhu břemen, najdete u mne klid a úlevu. To, co na vás já vložím, netlačí a není těžké. Učte se ode mne, mám tiché a pokorné srdce. U mne získáte mír a odpočinutí své duše.“
více »

Odpuštění

Bůh je připraven a čeká, aby odpustil každému, kdo o to požádá.
více »

Odvaha

Odvaha vyrůstá ze síly Boží.
více »

Ochrana

Bůh své lidi chrání bezmezně a mnoha způsoby.
více »

Okultismus

Bůh zakazuje jakýkoli kontakt s okultismem.
více »

Osamělost

Bůh je přítel, který nás nikdy nezklame.
více »

Ospravedlnění

Spravedlivými se stáváme díky Kristu.
více »

Ostatek

"Ostatkem" nazýváme to, co zůstává z původního těla nebo hmoty.
více »

Ovoce

Bůh od nás očekává, že poneseme dobré ovoce.
více »

Pamatování

Pamatuj na to, jak nás Bůh v minulosti vedl.
více »

Péče o potřebné

Ježíš učil chápat význam a důležitost nezištné péče o potřebné.
více »

Peklo

Odplatou za hřích je smrt, nikoli věčné trestání.
více »

Peníze

Kdo nám dává materiální požehnání?
více »

Písmo

Jak jsme získali Bibli?
více »

Pití

Pití může mít vážné následky.
více »

Plány

Je moudré plánovat dopředu.
více »

Poctivost

Bůh očekává a vyhledává poctivost.
více »

Poděkování

Při každé příležitosti si připomínej požehnání, které jsi od Boha přijal, a děkuj za ně.
více »

Podřízenost

Při každé příležitosti si připomínej požehnání, které jsi od Boha přijal, a děkuj za ně.
více »

Pohnutky

Bůh je schopen odhalit naše skutečné pohnutky.
více »

Pohostinost

Postarat se o toho, kdo potřebuje přístřeší a jídlo, je bezprostředním a praktickým vyjádřením poslušnosti Boha a ochoty činit jeho vůli.
více »

Pokání

Koho Ježíš volá k pokání?
více »

Pokoj

Jak mohu najít vnitřní pokoj a klid?
více »

Pokora

Pýcha je nebezpečná.
více »

Pokrytectví

Naše pokrytectví nemůže Boha oklamat.
více »

Pokušení

Když jsi vystaven pokušení – rychle odejdi z místa nebo situace, kde na tebe hřích útočí.
více »

Pokušení

Když jsi vystaven pokušení – rychle odejdi z místa nebo situace, kde na tebe hřích útočí.
více »

Pomluvy

Jaké následky mohou mít pomluvy?
více »

Pomoc

V čase tísně můžeme očekávat Boží pomoc.
více »

Pomsta

Pomsta má zůstat v Božích rukou.
více »

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Program

V sobotu 3 prosince 2022 od 10.30 hodin

Kázání Gustav Kloda

Na sobotu 3. prosince 2022 jsme pro Vás opět připravili bohoslužbu s kázáním bratra Gustava Klody. Omezení...

V sobotu 10 prosince 2022 od 10.30 hodin

Kázání Petr Hamrozi

Na sobotu 10. prosince 2022 jsme pro Vás opět připravili bohoslužbu s kázáním bratra Petra Hamroziho....

V sobotu 17 prosince 2022 od 10.30 hodin

Kázání Karel Staněk

Na sobotu 17. prosince 2022 jsme pro Vás opět připravili bohoslužbu s kázáním bratra Karla Staňka. Omezení...

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1435 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál