Zajímavá témata

Zajímavé téma související s Biblí a biblickými zásadami

Chyby

Jak bychom měli reagovat na chyby, které vidíme u druhých?
více »

Inspirace/Vnuknutí

Co znamená vnuknutí v biblickém pojetí?
více »

Investiční strategie

Jaký druh ‚investice‘ do budoucnosti nám Bůh doporučuje?
více »

Islám

Přestože Bible slovo ‚islám‘ přímo nezmiňuje, pojednává o arabských lidech jako o dětech Abrahamových, kteří obydleli východní území.
více »

Jednoduchost

I děti mohou porozumět tomu, co Ježíš učí, protože je to snadné k pochopení.
více »

Jednota

Jednota by měla být rozpoznávacím znamením křesťanů.
více »

Ježíš Kristus

Ježíš (Slovo) má odvěkou božskou přirozenost a stal se i člověkem.
více »

Jména

Biblická jména často vyjadřují charakter osobnosti.
více »

Kazatelé

Kazatelé by měli být věrni rodinným povinnostem a odkazům Boží pravdy.
více »

Klid

Bůh k nám často mluví klidným a tichým hlasem.
více »

Kompromis

Modli se, abys v pokušení nepřistoupil na kompromis.
více »

Krása

Jak důležité místo zaujímá krása v lidském životě?
více »

Kristové - nepraví

Ježíš upozorňoval na to, že v poslední době povstanou nepraví Kristové, kteří se budou vydávat za Mesiáše a prohlašovat se za spasitele světa.
více »

Kritizování

Kritizování může mít ničivé důsledky.
více »

Krvesmilství

Bible zakazuje krvesmilství.
více »

Krystaly

Mnoho lidí přisuzuje krystalům mystickou sílu.
více »

Křest

Křest je úzce spjat s vírou v evangelium.
více »

Křesťanství

Jak se člověk stane křesťanem?
více »

Láska

Nic nás nemůže odloučit od Boží lásky.
více »

Laskavost

Křesťanští vedoucí by se měli vyznačovat laskavostí.
více »

Lenost

Neustálá lenost by neměla být trpěna.
více »

Lhaní

Lhaním si sami ubližujeme.
více »

Lhostejnost

Lhaním si sami ubližujeme.
více »

Lidství

Ježíš zvítězil nad hříchem a smrtí tím, že se stal člověkem.
více »

Magie

Černá magie a křesťanská víra jsou neslučitelné.
více »

Majetky

Majetky jsou jen dočasné.
více »

Manželé

Jak zní základní biblická pravidla pro ženaté muže?
více »

Manželky

Jak byste popsali dobrou manželku?
více »

Manželství

Co nás Bible učí o manželství?
více »

Milénium

Boží lidé budou při druhém příchodu Krista přijati do nebe.
více »

Milost

Naše záchrana se opírá o milost, je to Boží dar.
více »

Minulost

Minulost je plná dobrých rad a poučení, jež jsou pro dnešek velmi cenné.
více »

Mládí

Mládí je výborné období k navázání vztahu s Bohem.
více »

Moc/Síla

Boží sílu zakoušíme skrze Ducha svatého.
více »

Modlářství

Modlářství slouží spíše věcem stvořeným než Stvořiteli.
více »

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Program

V sobotu 3 prosince 2022 od 10.30 hodin

Kázání Gustav Kloda

Na sobotu 3. prosince 2022 jsme pro Vás opět připravili bohoslužbu s kázáním bratra Gustava Klody. Omezení...

V sobotu 10 prosince 2022 od 10.30 hodin

Kázání Petr Hamrozi

Na sobotu 10. prosince 2022 jsme pro Vás opět připravili bohoslužbu s kázáním bratra Petra Hamroziho....

V sobotu 17 prosince 2022 od 10.30 hodin

Kázání Karel Staněk

Na sobotu 17. prosince 2022 jsme pro Vás opět připravili bohoslužbu s kázáním bratra Karla Staňka. Omezení...

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.3101 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál