Zajímavá témata

Zajímavé téma související s Biblí a biblickými zásadami

Svěcení soboty

V Desateru Božích přikázání jsme vybízeni, abychom pamatovali na den sobotní.
více »

Svědectví

Pokud jsme sami prožili, že evangelium je radostné a zachraňující poselství, nebudeme schopni si je nechat jen sami pro sebe.
více »

Svět

Měli bychom mít pozitivní vliv na svět, ve kterém žijeme.
více »

Světlo

Světlo může symbolizovat náš vztah s Kristem.
více »

Světskost

Jestliže miluješ Boha, pak tě světské věci tolik nepřitahují.
více »

Svobodný

Jak manželství, tak schopnost žít bez partnera jsou Božím darem.
více »

Svrchovanost

Bůh je nekonečně vyšší než všechno naše vědění.
více »

Šperky

Jaké místo zaujímá krása v lidském životě?
více »

Talismany

Co Bůh říká o lidech, kteří používají talismany?
více »

Tělo

Lidské tělo stvořil Bůh.
více »

Ticho

Někdy je lépe slova vyjádřit tichem.
více »

Tisíciletí

Boží lidé budou při druhém příchodu Krista přijati do nebe.
více »

Tlak okolí

Nedopusť, abys byl tlačen někam, kam sám jít nechceš; buď upřímný a mysli sám za sebe.
více »

Trest

Trestání je znamením lásky.
více »

Trpělivost

Jak může růst a sílit naše trpělivost?
více »

Úcta

Bohu patří ta největší úcta, jaké jsme schopni.
více »

Učení

Použij každou životní zkušenost k tomu, abys učil své děti Božím cestám.
více »

Urážky

Naše odezva na urážky by měla být uvážená a kontrolovaná.
více »

Úspěch

Klíčem k úspěchu je znát a konat to, co radí Bůh.
více »

Útěcha

Bůh nám přislíbil útěchu.
více »

Útěk

Útěk se někdy považuje za projev zbabělosti, často je však moudré odejít z místa, kde jsme vystaveni pokušení.
více »

Utrpení

Ježíš na příkladu slepého muže učí, že utrpení vždy nepřichází jako důsledek nějakého hříchu.
více »

Uzdravení

Důležitou část Kristovy služby tvoří uzdravování z fyzické i duševní nemoci.
více »

Úzkost

S obavami ničeho nedosáhneme.
více »

Uznání

Skutečné úcty a uznání se nám dostane od Hospodina.
více »

Vděčnost

Začni den s vděčností v srdci.
více »

Vdovy

Naším úkolem je starat se o potřeby vdov a pečovat o ně.
více »

Večeře Páně

Co je smyslem večeře Páně?
více »

Věčný život

Bůh zaslíbil věčný život těm, kdo věří v Jeho syna.
více »

Vedení

Úspěšní vedoucí projevují ostatním uznání za práci, kterou jim svěřili.
více »

Velikost

Jakým způsobem Bůh měří naši velikost?
více »

Věrnost

Spolehlivost je součástí Božího charakteru.
více »

Věrouka

Kde se můžeme naučit základy křesťanství?
více »

Věštci

Bůh zapovídá provozování věštectví.
více »

Vina

Pro víru v Ježíše Krista jsme prohlášeni za ‚spravedlivé‘ (tzn. bez viny).
více »

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Program

V sobotu 3 prosince 2022 od 10.30 hodin

Kázání Gustav Kloda

Na sobotu 3. prosince 2022 jsme pro Vás opět připravili bohoslužbu s kázáním bratra Gustava Klody. Omezení...

V sobotu 10 prosince 2022 od 10.30 hodin

Kázání Petr Hamrozi

Na sobotu 10. prosince 2022 jsme pro Vás opět připravili bohoslužbu s kázáním bratra Petra Hamroziho....

V sobotu 17 prosince 2022 od 10.30 hodin

Kázání Karel Staněk

Na sobotu 17. prosince 2022 jsme pro Vás opět připravili bohoslužbu s kázáním bratra Karla Staňka. Omezení...

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2956 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál