Zajímavá témata

Zajímavé téma související s Biblí a biblickými zásadami

Růst

Úkolem křesťanů je duchovně růst.
více »

Řešení problémů

Prvním krokem k správnému řešení problémů je získat informace.
více »

Řízení

Jaké principy řízení jsou zaznamenány v Bibli?
více »

Samota

Někdy potřebujeme být sami, abychom se v ústraní vypořádali se svou bolestí.
více »

Satan

Kde začal hřích?
více »

Sebeuspokojení

Ovlivňuje touha po sebeuspokojení náš duchovní život?
více »

Sebevědomí

Naše sebevědomí je založeno na hodnotě, jakou nám dává Bůh.
více »

Sebevražda

Bez ohledu na to, jak beznadějná se ti teď možná zdá tvá budoucnost, pamatuj, že Bůh se tě nikdy nezřekne.
více »

Sex

Sex je Božím darem, který má sloužit manželům k jejich vzájemnému potěšení.
více »

Shovívavost

Ten, kdo projevuje shovívavost tomu, kdo si ji nezaslouží, napodobuje Boží charakter.
více »

Síla

Můžeme se pevně opřít o Boha jako o zdroj naší síly.
více »

Slabost

Je to právě v naší slabosti, kdy nejvíce zakoušíme Boží sílu.
více »

Slova

Nejen naše činy, ale i slova a myšlenky mají být Bohu příjemné.
více »

Smilování

Bůh se smilovává.
více »

Smilstvo

Boží přikázání zakazují smilstvo.
více »

Smíření

Smíření může proměnit i beznadějné vztahy.
více »

Smrt

Jaký postoj máme zaujmout ke smrti?
více »

Snášenlivost

Někdy je moudřejší být tolerantní k jiným naukám a náboženským hnutím než proti nim bojovat.
více »

Sobectví

Sobectví je ve svém důsledku sebezničující.
více »

Sobota

O sobotě se dočítáme hned v druhé kapitole Bible.
více »

Soud

Všichni budou souzeni před Bohem.
více »

Spánek

Vědomí, že Bůh nad námi bdí, nám může přinést pokoj a klid i v období krize.
více »

Spasení

Jen díky Ježíšově oběti nám Bůh nabízí spasení.
více »

Spory

Co je špatného na sporech?
více »

Spravedlnost

Život není vždy spravedlivý.
více »

Srdce

Boha nejvíce zajímá to, co máme v srdci.
více »

Stanovení cílů

Vše nejprve naplánuj a stanov si cíle.
více »

Starší osoby

Starším náleží zasloužená úcta.
více »

Strach

Co nám pomůže ovládnout strach?
více »

Stres

Pokud jsme ve stresu, pak právě modlitba může uvolnit naše napětí.
více »

Stud

Pokud se někdo z vás stydí za svou víru v Boha, i Ježíš se za něj bude stydět, až podruhé přijde na tuto zem.
více »

Stvoření/Odkud pocházím?

Co nám Bible říká o stvoření?
více »

Stydět se

Až Bůh přijde, bude se za nás stydět, jestliže se my stydíme za něj.
více »

Stydlivost

Pokud se někdo z vás stydí za svou víru v Boha, i Ježíš se za něj bude stydět, až podruhé přijde na tuto zem.
více »

Svatost

Boží svatost představuje normu pro náš svatý život.
více »

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Členění témat

Program

V sobotu 11 prosince 2021 od 10.30 hodin

Kázání Petr Hamrozi

Na sobotu 11. prosince 2021 jsme pro Vás opět připravili bohoslužbu s kázáním bratra Petra Hamroziho....

V sobotu 18 prosince 2021 od 10.30 hodin

Kázání Karel Staněk

Na sobotu 18. prosince 2021 jsme pro Vás opět připravili bohoslužbu s kázáním bratra Karla Staňka. Omezení...

V sobotu 25 prosince 2021 od 10.30 hodin

Kázání Karel Szkuta

Na sobotu 25. prosince 2021 jsme pro Vás opět připravili bohoslužbu s kázáním bratra Karla Szkuty. Omezení...

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.4815 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál