Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu

Zhlédnuto: 4090x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíš a předvolání k soudu
Budeš omilostněn nebo odsouzen?

Se spravedlností se setkáváme denně a téměř na každém kroku. Je to tak důležité téma, že jsou kvůli němu lidé ochotni bojovat a zabíjet. Podvědomě toužíme po tom, aby existovala pravidla, která platí pro všechny bez výjimky, tak aby každý byl souzen stejně a nikdo se nevyhnul zodpovědnosti. Víme však, že zde na této Zemi to neplatí, avšak Bible nám dává naději. Ježíš nám svou obětí na kříži dal naději věčného života. Na nás je, zda jej přijmeme a budeme Ježíše následovat. Jednou se postavíme před Boží soud, a pokud Ježíše přijmeme do svého srdce, On se stane našim přímluvcem a Jeho krev, která byla prolita na kříži, nás očistí od našich hříchů.

Biblické texty:
• Každý člověk bude souzen
2 Korintským 5,10 - „Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.“

• Bůh je nestranným soudcem
Daniel 7,9 - „Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý…, jeho stolec — plameny ohně,…“

• Svědectví — o každém člověku jsou vedeny dokonalé záznamy
Daniel 7,10 - „…tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“
1 Korintským 4,5 „...On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí...“

• Zákon — v Bibli je zjeveno desatero jako základní a věčný soubor pravidel pro vztahy mezi člověkem a Bohem a vztahy mezi lidmi
2 Mojžíšova 20,1 - „Bůh vyhlásil všechna tato přikázání.“

• Kdy začne soud
Daniel 8,14 - „…Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“ Podle tohoto proroctví, má dojít svatyně spravedlnosti po 2300 dnech. Pravidla historického výkladu počítají jeden prorocký den jako jeden skutečný rok. To znamená, že tu je nejdelší prorocké období v Bibli 2300 let. Období 2300 let začíná v roce 457 před naším letopočtem (dekretem Peršanů) a končí v roce 1844. v tomto roce začíná poslední soud v nebi, kde jako přímluvce (advokát) je sám Ježíš.

• Přímluvce
Židům 8,1-2 - „…máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin, a nikoli člověk.“
Matouš 10,32 - „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;“

 

Termín konání

18. října 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 136 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 273 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 736 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1772 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 44 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.8909 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál