Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov

Zhlédnuto: 4509x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíš a náš opravdový domov
Chceš tam být?

Bible končí poselstvím o nové zemi: „A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha“ (Zj 21,1.2). Slova o nebi v knize Zjevení uzavírají celou lidskou historii, která začala lidským hříchem. Tehdy člověk ztratil bezprostřední blízkost Boha i rajské prostředí. Konec Bible se však opět vrací k původnímu plánu, aby člověk opět žil v prostředí nebe.

Naděje na novou zemi se prolíná Starým i Novým Zákonem (Iz 65,17; Sk 3,20.21). Hrdinové víry v průběhu lidských dějin žili s touto nadějí. Tato naděje byla tak silná, že se zde na zemi cítili jako cizinci, kteří putují domů (Žid 11,9.10.13.16).
Bůh měl smysl pro krásu, když tvořil naši zemi, kde na začátku vše bylo dokonalé. Se stejným citem připravuje i novou zem, až skončí všechno zlo. „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ (1 Kor 2,9) Nebude tam pláč, bolest, nemoc ani smrt (Zj 21,4; Iz 33,24; 35,5-6). Na nové zemi nebude existovat žádná forma nebezpečí, násilí a bezpráví, ani v přírodě ani mezi lidmi (Iz 11,6; 60,18; 65,22). Lidé budou žít věčně s Bohem (Iz 66,22). Nová země bude šťastným místem plným radosti pro Boha i Jeho lid: „A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: ,Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi‘“ (Zj 21,3).

Nová země je připravena pro ty, kteří o to stojí, kteří nebudují nebeský ráj už teď na zemi, ale ukládají svůj poklad u Boha v nebi (Mat 6,19-21). Tak jako nelze sloužit Bohu i majetku (Mat 6,24), tak si nelze užívat bezbolestně a bez utrpení života na této hříšné zemi a zároveň mít naději na věčný život na nové zemi (Luk 6,20-26). Všechna sebezapření, ztráty a újmy, tichost a pokora Ježíšových následovníků budou bohatě odměněna (Mat 5,3-10).
I kdybychom získali všechno na tomto světě, k čemu nám to je, když zemřeme v beznaději? (Mat 10,39; Mat 16,25-26) Ježíš nám připravil domov, místo, o které jsme neměli nikdy přijít. Jen stěží se dá tento domov popsat lidskými slovy. Život na nové zemi stojí za všechny ztráty v tomto časném životě!

 

Termín konání

11. listopadu 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 87 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 175 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 470 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1130 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 28 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.5909 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál