Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel

Zhlédnuto: 4219x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Znáš ho?

Dnes už málokdo pochybuje o tom, že Ježíš skutečně žil na této zemi. Existují o něm i mimobiblické zprávy. Rovněž odkaz, který po sobě zanechal prostřednictvím svých následovníků, je nepopiratelný. O tom, že Starý zákon obsahuje kolem 400 proroctví vztahujících se právě na první příchod Mesiáše, se už moc neví.
Ježíšovi současníci sice očekávali Mesiáše, ale měli o něm docela jiné představy, než v jejich očích naplňoval Ježíš. I pro učedníky byl neuvěřitelný zážitek, když jim začal vykládat ze Starého Zákona „od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.“ (Lukáš 24,25-27) Zde je několik příkladů proroctví a pak jejich konkrétních naplnění na Ježíši.

Tyto biblické důkazy naplněných proroctví ze Starého zákona nás ujišťují, že Ježíš je Mesiáš:
1. Jeho zázračné narození, (Izajáš 7,14 > Matouš 1,18)
2. Místo jeho narození, (Micheáš 5,1 > Matouš 2,1; Filip 2,6-7)
3. Jeho zapření, (Žalm 41,10 > Jan 13,26)
4. Cena zaplacena zrádci, (Zacharjáš 11,12 > Matouš 26,14-15)
5. Jeho bití a mučení, (Izajáš 50,6 > Matouš 26,67)
6. Probodli jeho ruce a nohy, (Žalm 22,17 > Jan 20,25)
7. Byl považován za revolucionáře, (Izajáš 53,12 > Marek 15,28)
8. Losovali o jeho oděv, (Žalm 22,19 > Jan 19,23-24)
9. Jeho slova na kříži, (Žalm 22,3 > Matouš 27,46)

Už hned po pádu Adama a Evy do hříchu vyslovil Bůh proroctví o Mesiáši: „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé [Satanovi následovníci] a símě její [Kristovy následovníky]. Ono [Ježíš] ti [Satanovi] rozdrtí hlavu a ty [Satane] jemu [Ježíšovi] rozdrtíš patu.“ (1. Mojžíšova 3,15). V průběhu dějin izraelského národa obětní systém ukazoval na Krista jako Božího beránka: „...Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“ (Jan 1,29)
Ježíš byl naprosto nepochopen svými nejbližšími spolupracovníky, kteří měli utkvělou představu, že se stane králem v Jeruzalémě a převezme vládu. Naopak Ježíšův život je životem služby, pokory, lásky, pochopení, obětování se pro druhé. A to Jej přivedlo až na kříž, kde umírá za hříchy celého lidstva, je vzkříšen a v Jeho krvi dostávají lidé dar věčného života. Stačí Ježíše přijmout a následovat Jej, dar spasení je zdarma a dostupný každému. Ježíš je osobností, která změnila svět láskou, službou, pokorou a obětavostí, a jedině v Něm máme naději na věčný život.

 

Termín konání

15. října 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 104 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 210 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 564 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1356 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 34 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.5105 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál