Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci

Zhlédnuto: 4476x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíš a jeho proroci
Posílá je i do současnosti?

Bůh od pádu člověka usiloval o to mít s lidmi spojení, protože hřích přinesl odloučení a narušil vztah s Bohem. (Iz 59,2) Bůh komunikoval s lidmi jako byl Noe, Abraham, Mojžíš, Samuel, David atd. Zkušenosti se předávali nejprve ústně, až po cca 2500 letech byla ústní tradice zaznamenána. Bůh promlouval k lidem různým způsobem, zvláště skrze proroky. (Am 3,7) Pisatelé Bible psali z popudu Ducha svatého, byli inspirováni Bohem. (2 Petr 1,21)
Bůh mluvil k prorokům skrze sny a vidění. Bůh nejednal přímo s lidmi, ale skrze Božího Ducha, který se jich zmocnil. Autoři Bible ale i další lidé měli takový prorocký dar, Bůh skrze ně promlouval, aby mladičká církev rostla a prospívala. Vybavil církev různými duchovními dary. „Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele.“ (Ef 4,11) Smyslem bylo, aby své vyvolené připravil k dílu služby, k budování církve. (Ef 4,12-14)

Jakou roli hrál prorocký dar v procesu reformace a objevování biblických pravd, které byly celá staletí skryty? Jak se dozvíme, že rozumíme Bibli správně? Bible předpověděla, že i v naší době a v posledních dnech budou mít lidé sny a prorocká vidění. (Joel 3,1.4; Zj 19,10)

Pravý Boží prorok se pozná podle následujících kritérií:
· působí v souladu s Božím slovem
· předpovědi se naplní (Jer 28,9)
· vzdělává církev (1 Kor 14,3.4)
· vyvyšuje Krista jako Božího Syna (1 Jan 4,1)
· nese dobré ovoce

Příklad z 19. století – Ellen G. Whiteová
Bůh vyvolil 17 letou dívku, Ellen Harmonovou. Její prorocká služba přinesla mezi věřící novou naději. Z malé skupiny křesťanů, kteří věří v druhý příchod Ježíše Krista, se stalo celosvětově známé hnutí adventistů sedmého dne. Ellen Whiteová se stala užitečnou nejen pro církev, ale i pro společnost v mnoha oblastech. Více než 70 let kázala, psala, učila a radila na základě Božího zjevení. Jejím největším posláním bylo „vést muže a ženy k většímu světlu”, k Bohu a Jeho Slovu. Tím se lišila od jiných proroků své doby.
Žádná autorka nikdy nenapsala tolik publikací o víře jako Ellen G. Whiteová. Rady, které přijala od Boha a které předávala během svého života jedincům i církvi, se týkaly úspěšného života křesťana, modlitebního života, víry, organizace církve, způsobu křesťanského života, zdraví, stravy, prenatální péče, nebezpečí alkoholu, role manželství a rodiny, významu dětské výchovy, vzdělání. Mnoho z jejích spisů vzniklo před více než 100 lety, přesto její slova potvrzují současné moderní objevy vědy. Citovali ji profesoři, lékaři, novináři a další renomovaní odborníci. Proroctví ve spisech Ellen G. Whiteové přinesla nový vhled do mnoha oblastí.
Několik týdnů po její smrti se objevil novinový článek s tímto obsahem: „Neprojevila žádnou duchovní pýchu, ani jí nešlo o zisk. Žila a pracovala jako obdivuhodná prorokyně, nejobdivuhodnější z amerického dědictví.“ The New York Independent, 23. srpna 1915.

Termín konání

5. listopadu 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 150 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 302 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 812 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1956 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 49 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.372 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál