Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel

Zhlédnuto: 4520x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíš versus ďábel
Může i ďábel činit zázraky?

Je možné, aby živí hovořili s mrtvými? Jaké je duchovní pozadí nadpřirozených okultních jevů? Bible vybízí, abychom zkoumali duchovní proudy, zda jsou z Boha. V našem světě působí mnoho falešných proroků (1 Jan 4,1), kteří svádí démonskými naukami mnohé věřící. (1 Tim 4,1)

Jak již bylo zmíněno v předchozí přednášce, „živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic. …” (Kaz 9,5) První kontakt se zesnulými Bible připouští až po vzkříšení. Žádné možnosti komunikace s mrtvými do té doby nepřichází v úvahu. Protože Bůh ví, že smrt je pro nás těžkou kapitolou, zanechal nám řadu velmi povzbudivých zaslíbení. Přesto se ani jedno z nich netýká spiritistických možností: „Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.” (Jan 6,40; viz také Jan 14,1-3; 1 Tes 4,13-17) Naopak, Bible varuje, abychom se neobraceli k duchům zemřelých a nevyhledávali vědmy a neposkvrňovali se jimi, protože si to Bůh nepřeje. (3 Moj 19,31) „Ať se u tebe nevyskytne … čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti...“ (5 Moj 18,10-12) Izraelský král Saul zemřel pro svou zpronevěru vůči Bohu, nedbal na jeho slovo, „dokonce se dotazoval věštího ducha.“ (1 Par 10,13)

Bible odhaluje satanovu strategii už od samotného začátku v ráji. „…Nikoli, nepropadnete smrti,“ řekl prvním lidem. Současné populární duchovní směry a praktiky jsou pokračováním jeho lži. Už jste se někdy divili, jak může někdo ze záhrobí hovořit podobným hlasem jako člověk, kterého okolí znalo ještě za živa? Bible říká, že je to možné díky satanovým „převlekům“ (a jeho andělům - démonům). „Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla.“ (2 Kor 11,13-14) Stejné varování čteme ve výroku samotného Krista: „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“ (Mat 24,24) A co víra v reinkarnaci? Tato východní filosofie učí, že utrpení v tomto životě je důsledek tzv. karmy (stavu morálního konta člověka), které se nastřádalo z „předcházejících životů“, a které přináší svoji odplatu. Tato filozofie jednak vůbec neřeší problém zla – jeho prvotní příčinu, neboť hřích/zlo vnímá jako něco, co je principiálně odčinitelné dalšími skutky téhož člověka a jednak vůbec neřeší otázku počátku/zdroje života na Zemi, protože neuznává existenci věčného Stvořitele. Řešit něčí utrpení by v podstatě znamenalo bouřit se proti Buddhovu pojetí spravedlnosti.

Spiritismus, okultismus a s tím spojené jevy jako magie, astrologie, proutkaření, zaříkávání, pověra, věštění, vykládání karet, čtení z ruky jasnovidectví, podobně jako víra v reinkarnaci nabízená východními náboženstvími jsou největšími moderními náboženskými svody. Jejich cílem je odvést lidi od Ježíše. Ježíšovo učení je jasné v tom, že ve stadiu smrti jsme neaktivní, bez komunikace a jakéhokoliv spojení s živými. Vše ostatní je podvod a lež.

 

Termín konání

25. října 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 112 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 227 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 610 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1469 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 36 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.6631 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál