Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve

Zhlédnuto: 4452x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíš - jediná hlava církve
Proč je tedy tolik církví?

Odpověď na otázku proč je tolik církví čerpáme ze čtyř konkrétních období církevních dějin a z Bible, konkrétně z biblického proroctví ve Zjevení 6.

1. období (cca do roku 100 n.l.): Zj 6,1-2 hovoří o první pečeti – bílém koni a jezdci s lukem. Bílá barva představuje horlivou a čistou církev v prvním století. Ryzí evangelium se šířilo do celého světa a církev rostla. Učedníci poslouchali Boha a ne lidi (Sk 5,19).

2. období (cca 100 n.l. až 323 n.l.): Zj 6,3-4 zmiňuje druhou pečeť – rudého koně a jezdce s velikým mečem, který odnímá mír ze země. Červená barva znázorňuje pronásledovanou církev. V tomto období prožívala církev těžké časy, přesto rostla.

3. období (cca 323 n.l. až 538 n.l.): Zj 6,5-6 otevírá třetí pečeť – černého koně s jezdcem, který má váhy. Černá barva je protiklad k bílé. V církvi následovalo období temna, kompromisů a převládajícího vlivu pohanství, jak předpověděl Pavel (Sk 20, 29.30). Toto období je symbolizováno malým rohem (Dan 8,12). Pohled na tuto scénu naplnil Daniela hrůzou. (Dan 7,15) Spasení skrze víru v Krista bylo nahrazeno požadavky církve. Prostředníkem mezi lidmi a Bohem se stali kněží. Vlastnit Bibli v té době bylo nezákonné. Živý vztah s Bohem byl nahrazen uctíváním svatých, obrazů, soch a ostatků mrtvých.

4. období (cca 538 n.l. až do období reformace): Zj 6,7-8 odhaluje čtvrtou pečeť – mrtvolně bledého koně, jehož jezdec se jmenuje smrt. Smrt se šíří mečem, hladem, morem, divokými šelmami. Mrtvolně bledá barva představuje období mrtvé víry. Církev sjednocená se státem vládne politicky, vojensky i duchovně prostřednictvím římských biskupů a kněží. Lidé nemají přístup k Bibli, vlastnit Bibli je zakázáno pod trestem smrti. V tomto období jsou zavedeny odpustky, z nichž se mimo jiné hradí křižácké války. Do církve se dostává učení o očistci.
Reformace znamenala postupný návrat k biblickým pravdám. Valdenští (1200) – objevili Bibli, začali ji šířit. Mistr Jan Hus (1400) hlásal, že je důležitější poslouchat Boha než církev. Martin Luther přišel s tím, že spasení je z milosti  skrze víru v Ježíše Krista (viz luterská církev). Jan Kalvín věřil, že potřebujeme nejen přijmout milost a odpuštění, ale růst v Kristu (viz presbyteriánská církev). Křesťané v severní Evropě objevili křest ponořením na základě osobního rozhodnutí (viz anabaptisté, baptisté). John Wesley učil, že spasení se týká každodenního praktického života (viz metodisté).

Reformátor John Robinson řekl: „Nemohu ani vyslovit, jaký smutek pociťuji nad reformovanými církvemi. Nejsou schopny pokročit dále než iniciátoři jejich reformace. Luteráni nejsou schopni pokročit za to, co bylo zjeveno Lutherovi... a kalvinisté úporně lpí na tom, při čem je zanechal onen velký Boží muž... Ačkoliv tito reformátoři byli ve své době planoucími a jasnými světly, přesto nechápali všecky Boží rady. Ale kdyby žili dnes, byli by právě tak ochotni přijímat další světlo, tak jako byli ochotni tehdy přijímat, co jim bylo zjeveno.“ Ježíš nás zve k tomu, abychom Jej stále poznávali. Denním studiem Jeho Slova a modlitbou nás povede k novým pravdám. Ježíš je tou Pravdou a jedině On nám ji dá poznat.

 

Termín konání

6. listopadu 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 123 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 249 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 668 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1609 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 40 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.4103 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál