Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení

Zhlédnuto: 4499x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Ale jak je odhalit?

Král mocného Babylona byl seznámen s budoucími dějinami prostřednictvím snu o veliké soše. (Dan 2) Přestože byla tato socha z různých kovů představujících různé říše, král se rozhodl, že nechá postavit obrovskou sochu celou ze zlata! (Dan 3,1) Chtěl tak dát světu najevo, že jeho království bude navěky. Dokonce nechal svolat všechny hodnostáře své říše (Dan 3,2-3) a přikázal, aby se té soše klaněli. (Dan 3,4-5) Pokud se nepoklonili, hrozila jim jistá smrt (Dan 3,6). Tři židovští mládenci se nepoklonili, protože to bylo v rozporu s jejich vírou. (Dan 3,12) Protože odmítli královu druhou šanci, (Dan 3,15) král se rozlítil a nechal je vrhnout o rozpálené pece. (Dan 3,21)

Tito  mládenci se odmítli poklonit soše, protože uctívali jedině Boha Stvořitele a odmítali zradit svou víru. (Dan 3,16-17) Příběh vrcholí tím, že je Bůh zázračně vysvobodil z moci pohanských nepřátel. (Dan 3,24-30) Bible varuje, že v době konce se věřící budou nacházet v podobné situaci. Budou vyzváni, aby se klaněli šelmě a tak sloužili jinému bohu, čímž vzbudí Boží hněv. (Zj 14,9-10) Šelma představuje ve Starém i Novém zákoně protibožskou mocnost. Jejím znamením je číslo 666. (Zj 13,18) Přijmout toto znamení znamená ztotožnit se s touto šelmou. V Bibli čteme o dvou protichůdných znameních – znamení Božím (Boží pečetí) a znamení šelmy, které je souhrnem všeho démonského (666). 6 je číslo člověka, který byl stvořen šestý den, kdežto 7 je Boží číslo, číslo dokonalé. Šest dnů by tvořilo dokonalý celek stvořitelského týdne, pokud by scházel den sobotního odpočinku.

666 je znamení člověka, přestavuje lidské instituce. Podle Bible to je:
- číslo lidské nedokonalosti a odpadnutí od Boha
- číslo vzpoury a rouhání se Bohu
- číslo náboženského vydírání a vynucování si úcty.

Zjevení 13 popisuje podobně jako Daniel 7 (viz předchozí přednáška) působení dravé šelmy (malého rohu). Tato šelma dostala od draka velikou sílu a moc a celá země šla za touto šelmou. (Zj 13,2-4) Tato šelma působila neomezeně 42 měsíců = 1260 dnů = 1260 let, tedy od roku 538 n.l. do roku 1798 n.l. (Zj 13,5) Přestože tato šelma byla raněná (po ukončení prorockého období 1260 let), nakonec se uzdravila! (Zj 13,3) Získala znovu vliv, sebevědomí a novou úctu lidí na zemi. Šelma se postavila proti Bohu na nebi a poté i proti jeho lidu na zemi.

(Zj 13,6) Drak i šelma jsou zaměřeni proti Kristu. (Zj 12,4-6) Bůh nabízí pomoc, jak obstát proti této falešné moci. Bude při nás stát i v poslední bitvě, než přijde konečné vítězství. Bible popisuje skupinu věřících, kteří se neskloní před šelmou ani jejím obrazem a nepřijmou její znamení/číslo. (Zj 15,2) Naopak, „vyjdou z Babylona“ a nebudou mít účast na jeho hříších. Chceme k nim patřit?

O životě rozhoduje vztah s Ježíšem, ne se šelmou. Přichází doba, kdy dojde ke konečnému rozdělení. Zvítězí Boží království, které bude trvat na věky. Rozhodující je, na jakou stranu se postavíme, komu budeme věrní (Zj 14,6) Náš osobní vztah s Ježíšem Kristem je důležitý. Pomoc je v Ježíši Kristu. Když zůstaneme ve spojení s Ježíšem Kristem a budeme studovat Bibli, rozhodneme se správně.

Termín konání

31. října 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 143 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 289 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 777 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1871 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: nízká, velikost: 46 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.5753 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál