Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo

Zhlédnuto: 4334x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíš a zlo
Proč existuje utrpení?

Otázka, kterou si položí téměř každý člověk: Proč je na světě tolik utrpení a zla? Kdo za to může? Jak je možné, že to Bůh dopouští a že se na to dívá? Ježíš hovořil o této problematice se svými učedníky. Vyprávěl jim podobenství o tom, jak farmář zasel dobrá semena, ale vyrostl i plevel (více o tomto příběhu i o Ježíšově výkladu — viz Matouš 13,24-30; 13,37-43).

Zjevení 12,4.7-9 popisuje bitvu v nebi, která se odehrála na základě vzpoury Lucifera, který nakonec s sebou strhl jednu třetinu andělů, a bojovali proti Bohu. Následující texty popisují, jak se z Lucifera (Lucifer v latině znamená „nosič světla“, tedy někdo kdo přináší do věcí jasno a dobro) stal ďábel, tedy odpůrce. „…Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy… Byl jsi zářivý
cherub ochránce… pobýval jsi na svaté hoře Boží… Na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost… Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost…“ (Ezechiel 28,12-17) „Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! A v srdci sis říkal: ‚Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy… s Nejvyšším se budu měřit.‘“ (Izajáš 14,12-14)

Nakonec se zlo a utrpení dostalo i na naší planetu, protože Adam s Evou neuposlechli Boží varování: „z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“ (1. Mojžíšova 2,16-17). První lidé naopak uvěřili ďáblovi a poznali zlo. V biblické řeči „poznat zlo“ neznamená jen vědět, že zlo existuje, ale znamená to ztotožnit se se zlem, tedy stát se zlým. Tak se stalo, že dění na naší zemi je „…podívanou světu, andělům i lidem“ (1. Korintským 4,9). Bůh je Bohem svobody, když Lucifer udělal ve svém srdci rozhodnutí se vzbouřit proti Bohu, Bůh ho nemohl zničit. Stejně tak nemohl zastavit Adama a Evu od toho, aby jedli ze stromu poznání. Ve své lásce Bůh nemůže manipulovat svobodné rozhodnutí každého člověka, i když to může znamenat ztrátu věčného života.
Bible vysvětluje roli satana v boji dobra a zla. Satan je „…lhář a otec lži.“ (Jan 8,44) Jeho strategii velmi dobře znázorňuje pravdivý příběh o Jóbovi a jeho rodině — viz Jób 1,1-22. (Jak to nakonec dopadlo — viz Jób 41,7-16). Jak se můžeme bránit zlu? „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako, lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.“ (1. Petrův 5,8) Ďáblovou zbraní je smrt, je její vládce (Židům 2,14). Dobrá zpráva je, že ďábel nakonec skončí i se svými společníky v ohnivém jezeře: „Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“ (Zjevení 20,10) Zlo bude zničeno a už nikdy se nevrátí do vesmíru a na naší planetu.

Termín konání

14. října 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 145 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 292 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 785 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1889 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 47 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.6637 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál