Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti

Zhlédnuto: 4561x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíšovo učení o smrti
Můžeš být někým podveden?

Je možné, abychom měli pokoj v srdci i ve chvíli, kdy čelíme smrti? Co nás může držet nad vodou, když zaútočí smrt? Ohledně smrti existuje mnoho nezodpovězených otázek. Co se stane, když člověk zemře? Je pravda, že odcházíme do nebe? Anebo je pravda, že někteří odcházejí do pekla? Máme věřit učení, že cestou se duše člověka ocitne ještě v očistci? A co když po smrti už není vůbec nic, jak říkají nevěřící lidé?

Ježíš Kristus se kvůli nám stal člověkem. Zemřel a pak byl vzkříšen. Po jeho smrti ho přátelé uložili do „Josefova nového hrobu“. (Mat 27,57-60) Ježíš má klíče od smrti i hrobu. Byl mrtev a je opět mezi živými. (Zj 1,18) Pokud by Ježíš nebyl vzkříšen z mrtvých, je křesťanská víra marná a jsme ztraceni. (1 Kor 15,16-18) Člověk byl stvořen, aby žil navěky. Jeho nesmrtelnost byla podmíněna uposlechnutím Božího příkazu. (1 Moj 2,16-17) Člověk však neposlechl a nechal se svést, (1 Moj 3,4-5) a Bůh mu zabránil přístup ke stromu života. (1 Moj 3,22.23) Klíč k pochopení problému smrti se skrývá v Božím trestu: „V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“ (1 Moj 3,19)

Bůh vytvořil člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem (duší). Smrt je opačný proces, jak to vyjadřují následující dvě rovnice:
ŽIVOT: Tělo (prach) + Boží „dech života“ = živý tvor (živá duše)
SMRT: Živý člověk – odnětí Božího „dechu života“ = mrtvý člověk

Šalomoun to popisuje v knize Kazatel (12,7) následovně: „A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.“ Podobnou myšlenku popisuje nejstarší kniha Bible – Job (27,3): „Ale dokud budu dýchat, dokud Boží dech bude v mých chřípích...“

Další texty Bible ze Starého i Nového zákona, které se zmiňují o smrti v této souvislosti a které popisují, co se děje po smrti: 2 Sam 7,12; Jób 14,10.12.13; Žalm 13,4; 115,17; 146,3-4; Kazatel 9,5.6; Jan 5,28-29; Daniel 12,2; Jan 11,11.12.14.21.23.24.25; 1 Tes 4,13-16; 1 Kor 15,51-55; Pokud by lidé okamžitě po smrti šli do nebe nebo do pekla, k čemu by pak ještě bylo vzkříšení spravedlivých a nespravedlivých? Ježíš spojil svůj druhý příchod se vzkříšením. „Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.“ (Zj 22,12)

Souhrn:
• Člověk byl stvořen Bohem
• Život závisí na spojení s Dárcem života.
• Odloučení od Boha znamená smrt
• Smrt vylučuje jakékoliv vědomí (ducha)
• Věřící mají naději na vzkříšení
• Nevěřící budou vzkříšeni k věčnému odsouzení

 

Termín konání

24. října 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 116 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 234 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 629 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1514 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 38 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.2062 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál