Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona

Zhlédnuto: 4340x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Změna Božího zákona
Může člověk měnit Ježíšovy zákony?

Jak vznikají tradice, mýty a pověry? Někdo s něčím přijde a ostatní to vezmou jako fakt. Milióny lidí zachovávají první den týdne a věří, že je to tak správně. Domnívají se, že neděle odpovídá biblické sobotě. Nikdy si nedali tu práci, aby se přesvědčili z Bible, jestli je to pravda. Proč křesťané – následovníci Krista, nerespektují to, co je v Bibli jasně napsáno?

Bible vyzývá ke svěcení soboty (Ez 20,20). Sobota je předmětem 4. přikázání desatera (Ex 20,8-11). „K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, které vám udílím.“ (5 Moj 4,2; viz také Ž 89,35) „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.“ (Mat 5,17) Ježíš světil sobotu. (Luk 4,16) Řekl: „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“ (Mar 2,27-28) V Bibli se výraz neděle nevyskytuje. Bible zmiňuje neděli jako první den v týdnu. Sedmý den je napříč celou Biblí nazván „sobotou“. Sobota je den, kdy máme Boha ctít a sloužit mu. Sobota je památníkem stvoření (Gen 2,2-3) a památníkem vykoupení (Luk 24,53 – 24,1). Řadu let po odchodu Krista nalézáme Pavla, jak „každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat židy i pohany.“ (Sk 18,4)

Římskokatolický kardinál James Gibbons (1877 – 1921) kdysi napsal: „Můžete číst Bibli od Genese až po Zjevení a nenajdete jediný řádek, který by schvaloval svěcení neděle. Písmo klade důraz na zachovávání soboty.” Výrok Socrata Scholastica z 5. století zní: „Téměř všechny církve na světě slaví svátost [Večeři Páně] týden v sobotu, přesto křesťané v Alexandrii a v Římě to přestali dělat kvůli nějakým dávným tradicím.”
Proč právě neděle? Jedním z důvodů bylo, že v neděli byl vzkříšen Kristus a tvrdilo se, že Kristus vlastně schválil bohoslužbu v tento den. Hlavní důvod bylo také uctívání slunce mezi pohany v Římské říši, kde neděle byla dnem slunce (Sunday, Sonntag). Římští vládci vystupovali jako bohové slunce, na mince se razily symboly slunce a na budovách se zobrazoval znak slunce. Od všech lidí v říši se očekávalo, že přijmou císařské náboženství a budou dodržovat jeho předpisy. Můžeme se také domnívat, že při “pokřesťanšťování“ říše viděla církev určité výhody v kompromisu s pohanskou kulturou. Přijetím některých dřívějších zvyků se pohané obraceli ke křesťanství rychleji. Císař si přál, aby lidé Římské říše měli jedno náboženství. První občanský nedělní zákon byl vydán 7. března r. 321 po Kr. za Císaře Konstantina.

„Křesťané nebyli jediní, kteří se stali lhostejnými a postupně kompromitovali svou víru. Apoštolská církev byla pevná a čistá, ale s druhou a třetí generací křesťanů vidíme důkazy kompromisů a odpadnutí.“
V prorockých knihách Bible je zmínka o moci, která se bude snažit změnit zákon a dobu k bohoslužbám (Dan 7,25). Podtrhuje se vytrvalost věřících, kteří zůstanou věrni Ježíši a budou zachovávat Boží přikázání (Zj 14,12). Korunou stvoření totiž nebyl člověk, ale vztah Pána Boha s člověkem, který se promítal v čase, který Bůh pro toto společenství oddělil a posvětil. Tím časem byla a je sobota. Proto není divu, že snahou satana je zpochybnit a nejlépe odstranit to, co je základem a podstatou vztahu člověka k Pánu Bohu.

Termín konání

23. října 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 130 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 261 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 703 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1694 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 42 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 2.0394 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál