Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda

Zhlédnuto: 4551x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíš a osvobozující pravda
Lze ji nalézt bez úsilí?

Apoštol Pavel napsal, že mezi lidmi bude mnoho falešných duchovních vůdců, kteří se budou snažit získat moc ve společnosti. (Sk 20,28-30) To také přispělo k rozdělení věřících. Když studujeme historii křesťanství, zjišťujeme, že se apoštolova slova naplnila. Už za času apoštolů vystupovali falešní učitelé, vznikaly nové náboženské školy a mnozí lidé se přestali orientovat a uvěřili omylům. Navzdory tomu se zachovala i věrná skupina Ježíšových následovníků.

Zjevení 12. kapitola poskytuje panoramatický pohled na historii církve od dob Ježíše Krista až do konce dějin. Na jedné straně je církev, žena oděná sluncem (Zj 12,1.2), Kristova nevěsta (2 Kor 11,2), na druhé straně je falešná církev, žena oděná purpurem a šarlatem a zdobena zlatem, sedící na dravé šelmě nachové barvy, Babylón veliký, matka všeho smilstva na zemi. Falešná církev má podporu šelmy (žena „sedící na šelmě“), která představuje totalitní náboženskou mocnost ohrožující věrný Boží lid.
Ve hře je také drak, úhlavní Boží nepřítel. Snažil se zničit Krista a během ukřižování se zdálo, že se mu to podařilo. Bůh ho ale vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. (Zj 12,2-5; Ef 1,20) Tak vyvrcholil duchovní boj mezi Bohem a satanem, který začal ještě před založením světa, kdy Satan se svými anděly rozpoutal válku proti Michaelovi (Ježíši) a jeho andělům. Sváděl celý svět a byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. (Zj 12,7-9) Tento duchovní zápas mezi dobrem a zlem stále ještě pokračuje, i když vítěz už je zřejmý.

Předmětem satanova svodu byla zejména církev. „Neměla dost síly, aby si uchovala vnitřní čistotu. Neměla odvahu ke kázni ve vlastních řadách.“ (Šoltész, Dějiny křesťanské církve, s. 31.) Římské křesťanství vzniklo na základě duchovních kompromisů, kterými bylo biblické evangelium. V období 1260 let temna (od roku 538 do roku 1798 – viz předchozí lekce) Boží církev „uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno.“ (Zj 12,6). V tomto období satan rozpoutal válku proti jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají Boží přikázání a drží se svědectví Ježíšova. (Zj 12,17) Jinými slovy, ďábel bude bojovat proti Boží církvi až do posledních dnů.
Věrná církev (Boží ostatek) v době konce je vyzvána, aby zachovávala Boží přikázání a byla věrná svědectví Ježíše Krista. (Zj 12,17; 14,12.14) „Ježíšovo svědectví je… duchem proroctví.“ (Zj 19,10) Kristovo svědectví potřebuje živé zastánce, kteří nejen poznají biblickou pravdu, ale budou mít odvahu hájit pravdu tváři v tvář rostoucím snahám pravdu zamlžovat. Božím záměrem pro církev poslední doby je, aby praktikovala a hlásala poselství třech andělů celému světu (Zj 14):
1. Mít bázeň před Bohem, uctívat ho, vzdávat mu čest, klanět se Stvořiteli (Zj 14,6.7)
2. Uvědomit si náboženský zmatek, který nás obklopuje a vyjít z duchovního Babylóna. (Zj 14,8)
3. Neklanět se šelmě a její soše, nenechat se ovlivnit ani zmanipulovat. (Zj 14,9-10)

Bůh má věrné následovníky ve všech církvích, přeje si však, aby ho následovali a rozhodli se pro Jeho pravdu. (Jan 10,16) Ježíš má jedinečné poselství pro každého z nás. Každého člověka na této zemi miluje a záleží mu na něm. To je dobrá zpráva pro celý svět! Nestačí ale o Ježíši jen vědět, ale prožívat jeho blízkost, lásku, odpuštění a milost každý den. Stále potřebujeme ve vší pokoře hledat hlouběji smysl tohoto poselství a denně budovat vztah s Ježíšem prostřednictvím studia Bible a modliteb.

 

Termín konání

4. listopadu 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 158 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 318 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 856 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 2048 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 51 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.4054 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál