Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska

Zhlédnuto: 4401x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíšův zákon - láska
Proč je desatero zákonem lásky?

Desatero je nejstarším etickým a morálním kodexem a lidstvu bylo dáno samotným Bohem. (2. Mojžíšova 31,18) Lidé ho dnes často vnímají jako omezující soubor zákazů a příkazů. Hlubší pohled do Bible nám pomáhá zjistit, že ve
skutečnosti je desatero o něčem úplně jiném. Ježíš jako mocný zákonodárce desaterem vyjadřuje svůj charakter a principy své vlády, které stojí na vzájemné lásce, respektu a laskavosti a jsou platné i pro lidstvo. Ježíš potvrdil, že zákon nepřišel zrušit, ale naplnit (Mat 5,17).

Pokud necháme působit Pána Boha v našem životě, pak se to projevuje v našem životě takto:
1. Bůh je v našem životě na prvním místě (2 Moj 20,2-3)
2. Naše úcta patří pouze Jemu (2 Moj 20,4-6)
3. Respektujeme Jeho charakter svým životem (2 Moj 20,7)
4. Pamatujeme na sobotu jako oddělený den pro setkání s Bohem (2 Moj 20,8-11)
5. Respektujeme své milující rodiče (2 Moj 20,12)
6. Vážíme si života každé bytosti (1 Moj 20,13)
7. Chráníme lidskou důstojnost (1 Moj 20,14)
8. Respektujeme majetek druhých (1 Moj 20,15)
9. Jsme čestní ve vzájemných vztazích (1 Moj 20,16)
10. Neprahneme po cizím člověku a jeho majetku (1 Moj 20,17)

Desatero bylo dáno Izraelitům poté, co byli vysvobozeni z otroctví a byl to vlastně návod, jak zůstat na svobodě. Ježíš potvrdil Boží úmysl darovat nám svobodu a pokoj (Jan 8,36; 14,27).

Boží zákon je dokonalý a udržuje při životě (Žalm 19,8). Jeho podstatou je láska a harmonie (Jan 14,15; 15,10; 1. Korintským 14,33.40). Lidské zákony se mění, Boží zákon však je neměnný (Lukáš 16,17). Božím ideálem je, aby byl jeho zákon řád vepsán do našeho srdce (Židům 8,10). Zákon nám pomáhá poznat náš vlastní stav, slouží nám jako zrcadlo, abychom si uvědomili svůj hřích (Římanům 3,20; 7,7).

Desatero Ježíš shrnul takto: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Matouš 22,37-40)

 

Termín konání

21. října 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 148 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 298 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 801 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1929 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 48 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.7572 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál