Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran

Zhlédnuto: 4378x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíš a sedm posledních ran
Víš, co o tom říká Bible?

Pro Židy jsou Velikonoce úzce spjaty s vyjitím Izraelitů z Egypta. V Egyptě žili několik set let, a čím víc se početně rozmáhali, tím více byli zotročováni těžkou prací. Když úpěli a volali k Bohu, aby je vysvobodil, (2 Moj 2,23.24). Bůh nezapomněl na svůj dávný slib Abrahamovi a povolal svého služebníka Mojžíše s jeho bratrem Áronem, aby jim šli pomoci. Jenže egyptský farao Izraelity za žádnou cenu nechtěl pustit. Až nakonec Bůh seslal na Egypt hrozné rány, které vyvrcholily záhubou všech prvorozených lidí i zvířat v Egyptě. Bůh nakonec zachránil všechny, kdo mu věřili a kdo ho poslouchali. (2 Moj 12,13)

Proroctví v knize Zjevení se zmiňují o tom, že v závěrečné době těsně před tím, než Bůh konečně vysvobodí své děti z otroctví hříchu a zlo bude navždy zničeno, bude na zem vylito sedm nádob s pohromami podobnými egyptským ranám. I teď budou zachráněni ti, kdo se postaví na Boží stranu a poslechnou Boží pokyny záchrany. Na nevěrné dopadne Boží hněv. (Zj 14,9-10; 15,1; 16,1)
Soužení spojené s těmito pohromami nebude mít obdoby, věřící však budou pod Boží ochranou. (Dan 12,1) Světem zní Boží dobrá zpráva o Božím soudu, protože ti, kdo přijali do svého života Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, se nemusí bát. (Zj 14,6-7) Poslední soud se týká těch, kteří na opakované výzvy ve svém životě reagují odmítavě, vzpurně a nechtějí mít s Bohem nic společného.

Mezi egyptskými ranami a posledními pohromami je paralela, jakoby se historie opakovala. Hospodin chce vysvobodit svůj lid, ale někdo mu v tom záměrně zabraňuje. Odmítá opakované možnosti přijmout nové výzvy, až přichází zlom a pohromy. (Zj 22,11)
1. První pohromou jsou vředy dopadající na ty, kdo stojí proti Bohu. (Zj 16,2)
2. Dále se moře mění v krev a vše živé v moři hyne. (Zj 16,3)
3. Pak se i vody v řekách a potocích mění v krev. (Zj 16,4) Krev symbolizuje Boží soud. Rány jsou důsledkem lidského hříchu, který ničí přírodu a stvoření. Co mělo sloužit životu, začíná život ohrožovat. S Božím posledním soudem přichází spravedlnost. (Zj 16,5-6)
4. Čtvrtá pohroma přichází tím, že slunce spaluje lidi svým žárem. Jsou lidé, kteří za to Boha proklínají, místo aby se
k němu obrátili. (Zj 16,8-9)
5. Pátou pohromou je obrovská tma. (Zj 16,10-11)
6. Uprostřed duchovní temnoty přichází satan se svým podvodem, činí zázračná znamení a mobilizuje vládce celého světa, aby je shromáždil k boji v poslední bitvě Harmagedon. (Zj 16,12-16)
7. V této bitvě ale vítězí Bůh se svým vojskem. Nejde o nějaký chvilkový rozmar pomstychtivého Boha vůči lidem, ale o důsledky vědomého rozhodnutí lidí, kteří odmítají Boha. Jde o vzpouru proti Bohu a o závěrečný boj mezi dobrem a zlem. (Zj 16,17-18.20-21)

Dobrá zpráva je, že Ježíš ukončí všechny pohromy. Přijde znovu pro ty, kteří mu uvěřili a přijali Jej do svého srdce svobodně a s láskou. Závěrečných sedm ran je vyvrcholením boje dobra a zla kde vítězem je Ježíš. Je jen na nás, na čí straně budeme stát, až se jako vítěz znovu vrátí.

Termín konání

7. listopadu 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 117 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 236 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 635 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1530 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 38 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.9781 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál