Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner

Zhlédnuto: 4727x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíš – nejlepší finanční partner
Vyzkoušej Ho!

Ježíš často hovořil o majetku a o penězích. Během své služby zmínil 38 podobenství. Z toho je 16 podobenství o zacházení s penězi, majetkem, polem, perlou, dobytkem, dary, domy… Ve čtyřech evangeliích (Matouše, Marka, Lukáše a Jana), každý 10. verš, tedy 288 veršů dohromady, se přímo zabývají tématem peněz a naším vlastnictvím. Existuje přibližně 500 veršů v Bibli o modlitbě, dalších 500 o víře a překvapivě 2.000 veršů o penězích a majetku. Ježíš mluvil s lidmi o každodenních starostech a pomáhal jim je řešit. Biblické principy jsou moudré, užitečné, praktické a platí dodnes.

Bůh zaopatřil první lidi, dal jim potravu i práci. Adam s Evou v ráji dostali do správy celou zem. Měli obdělávat a střežit zahradu Eden. (1 Moj 1,29; 2,8.15) První lidé neplatili nájem, nemuseli počítat daně, nemuseli se obávat kriminality, netrpěli žádnými nemocemi. Lidé se těšili z dokonalého zdraví a věčného života, z hlubokých trvalých vztahů a z Boží lásky, protože Bůh byl s nimi.

Majitelem země se vším, co je na ní, je Bůh. (Ž 24,1) Patří mu všechno živé. (Ž 50,10.11; viz Sk 17,24.25) On dává lidem zbohatnout. (5 Moj 8,18) Očekává, že budeme věrnými správci. (1 Kor 4,2) Jsme zodpovědní za Boží dary – za život, zdraví, zemi, majetek, finance a hodnoty, které získáme ze své práce.

Už Abraham v dávné době odevzdal desetinu ze všeho majetku Bohu. Vyjádřil tak Bohu úctu a dík. (1 Moj 14,20) Také Jákob Bohu vděčně slíbil, že ze všeho svého jmění odvede poctivě desátky. (1 Moj 28,22) Izraelité dostali pokyn, že „všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů budou Hospodinovy; jsou svaté Hospodinu.“ (3 Moj 27,30) Když vrátíme Bohu desátek, připomínáme si tím skutečnost, že Bůh je Stvořitelem a zdrojem všeho požehnání. Pokud dáváme desetinu svých příjmů Bohu, věříme mu, že se o nás postará. Ze Starého zákona se dozvídáme, že příjmy z desátků byly určené na bohoslužbu, chrámovou službu a pro synagogu.

Jedná se finanční podporu duchovní práce služebníků. (4 Moj 18,21) I v Novém zákoně duchovní a misionáři měli ze své práce obživu prostřednictvím desátků. (1 Kor 9,13.14) Ježíš také hovořil o desátcích. (Mat 23,23) Bůh zaslibuje požehnání těm, kteří jsou věrní v oblasti desátků. (Mal 3,8-10) Biblický význam desátku je v tom, že člověk nežije sám pro sebe. (Luk 6,38; Mat 16,26) Jen blázen vsadí svůj život na majetek a materiální hodnoty (Luk 12,18-21) Ježíš řekl: „Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ (Mat 6,21) Všechno co máme, je dar od Boha. Naše životy, zdraví, každé nadechnutí, jídlo, které si připravujeme, oděv, který nosíme, dům ve kterém žijeme, to všechno jsou dary od Boha. Když Bohu vracíme část, vyjadřujeme tím postoj vděčnosti za to, co nám Bůh dal. Můžeme se spolehnout na zaslíbení: „Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?… Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.“ (Mat 6,31.32)

 

Termín konání

1. listopadu 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 108 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 217 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 584 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1406 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 35 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.1853 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál