Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů

Zhlédnuto: 4557x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

3. Návrat Krále králů
Jak rozeznat příchod skutečného a falešného Krista?

Jan 3,16 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

Konec světa je mnohými lidmi představován jako apokalypsa, událost, jejímž výsledkem je zničená Země bez známek života. Bible však nabízí jiný, mnohem nadějnější, pohled na konec dějin této Země. A tím je druhý příchod Ježíše Krista. Druhý příchod Ježíše byl nadějí v utrpení i těžkostech nejen pro apoštoly a pro reformátory v minulosti, ale je i dnes pro věřící na celém světě. Podle apoštolových slov čekáme na „…blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“ (Titovi 2,13)
Z vězení Pavel krátce před popravou shrnul svůj život takto: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“ (2. Timoteovi 4,7-8) Ježíš varoval před napodobeninami a podvody týkajícími se jeho druhého příchodu: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“ (Matouš 24,4-5.26) „… falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla.“ (2. Korintským 11,13)

Biblická charakteristika Ježíšova druhého příchodu:
• Přijde osobně a všichni ho uvidí (Jan 14,1-3; Skutky 1,9-11; Matouš 24,27; Zjevení 1,7; Lukáš 21,27)
• Přijde v Boží slávě, se zástupci celého vesmíru (Matouš 25,31; 24,31)
• Všichni ho uslyší, mrtví věřící ožijí (1. Tesalonickým 4,13-18)
• Živí věřící budou proměněni (1. Korintským 15,51-52)
• Nevěřící bezbožní budou chtít zemřít (Zjevení 6,16-17; Matouš 24,30)

Nikdo z lidí ani andělů nezná přesné datum a hodinu Kristova příchodu (Matouš 24,36).
Ježíš řekl, že přijde brzy (Zjevení 3,11).
Ti, kteří přijali Ježíše a jeho záchranu, během jeho příchodu řeknou: „…Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil.“ (Izajáš 25,9)
Ježíš jim odpoví: „...Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.“ (Matouš 25,34)

 

Termín konání

9. října 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 105 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 212 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 569 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1371 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 34 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.272 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál