Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé

Zhlédnuto: 4027x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíš a falešní učitelé
Ale jak je odhalit?

Satan nemá žádnou konkurenci v podvodech, přetvářce, předstírání a lži. Kdyby pracoval otevřeně jako Boží nepřítel, všichni by si dali pozor. Není tedy divu, že jeho doménou je falešné náboženství. Z Bible se také dovídáme, že Bůh nás nenechá napospas náboženským klamům. Bůh varuje prostřednictvím proroků a apoštolů před náboženskými svody poslední doby.

Daniel viděl v nočním vidění (Dan 7 kap.) velké moře představující nepřátelské živly (Jer 47,2; Zj 17,15) a z něj vystupovat čtyři veliká zvířata představující panovníky a království (Dan 7,17.23). Tato čtyři zvířata popisují (viz čtyři různé kovy sochy z Dan 2. kapitoly) čtyři velké říše. (Dan 7,4-7) Čtvrté zvíře mělo zuby ze železa (podobně jako čtvrtý kov sochy), bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo deset rohů (podobně jako deset prstů na nohách sochy z Dan 2), které znamenaly deset králů. (Dan 7,24) Odlišnost čtvrtého zvířete spočívala nejen v jeho krutosti, ale také v propojení politiky a náboženství.

Daniela nejvíc zaujal malý roh, který se tlačil před deset rohů a ve svém boji o nadvládu vytrhl tři rohy. (Dan 7,8) Na malém rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale. Charakteristika malého rohu Daniela velmi znepokojila. (Dan 7,15) Tento roh vedl válku proti svatým a přemáhal je. (Dan 7,21) Předpověď zněla, že bude „mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou…“ (Dan 7,25) To, co viděl, proroka Daniela vyděsilo k smrti. Barva jeho tváře se změnila, jeho srdce bylo zasaženo. (Dan 7,28)

Jak dějiny ukázali, po rozpadu Římské říše vzrostla jediná moc, která spojila politickou a náboženskou sféru. Byla to římská církev. Z historie se dozvídáme, že pro upevnění moci se středověká církev brzy zapojila do pronásledování těch, kteří vyznávali jinou víru. Inkviziční soudy, křižácké výpravy, dokonce tři národy (viz tři rohy) vzaly za své – Herulové, Ostrogoti a Vandalové. Třicetiletá válka, milióny mrtvých, mučení inkvizice, upalování na hranicích, hladomor a duchovní útlak, tak se projevoval „malý roh“.

V Danielově proroctví se popisuje časové údobí: „…Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.“ Dan 7,6 Podle klíče z Ez 4,6 jeden prorocký den představuje rok (360 dní). Čas – 1 rok = 360 dní, dva časy – 2 roky = 720 dní, půl času – ½ roku = 180 dní, celkem 1 260 dní = 1260 let. Toto období začalo v roce 538 n.l., kdy církev porazila barbarské kmeny a plně rozvinula svou politickou i církevní moc. O 1260 let později, v roce 1798 byla moc středověké církve zlomena. Napoleonův generál Berthier zajal papeže Pia VI. Tehdy již byla známá reformace na jedné straně a osvícenecké hnutí na straně druhé. Církevní majetky byly zestátněny, papež ztrácel nabyté rozsáhlé území, jezuitský řád byl zrušen, ve Vídni byl vydán Toleranční patent, končila doba protireformace, začala moderna a nastoupil vliv ateizmu. Tak rozumíme danému proroctví.

Králové přicházejí a odcházejí. Říše vzniknou a později padnou, ale Ježíš je tu pro nás navždy. Dokonce soudí i vlády, které se zdály být na věky. Nakonec soudí i nevěrnou církev! Ježíš má svůj plán a naplní ho. Jednou se vrátí pro ty, kdo mu byli věrni a svobodně se Jej rozhodli následovat. Celý vesmír se pak přesvědčí o úžasné lásce Stvořitele ke svému stvoření, která šla až za hrob.

 

Termín konání

30. října 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 139 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 281 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 757 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1823 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 45 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.937 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál