Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud

Zhlédnuto: 4502x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíš a poslední soud
Budeš In nebo Out?

Nejprve si shrňme, jak přemáhat zlo v našem každodenním životě:
· Slyšením Božího slova (Ž 119,105)
· Vírou v Boží moc (Ž 23,4)
· Důsledky své víry v praktickém životě (Fil 1,27-28)

Co víme o osudu satana v závěru lidských dějin? Dříve než bude satan na věky zničen, proběhne soud. Jak už jsme studovali v jiné přednášce, soud proběhne ve dvou fázích. První fáze soudu nad věřícími, kteří mají svého obhájce Ježíše Krista, probíhá od roku 1844 (viz přednáška o soudu). Druhá fáze soudu nad nevěřícími bude probíhat po Kristově druhém příchodu během období nazývaném milénium (Zj 20 kapitola). V tom čase bude satan připoután k zemi a nebude mít koho svádět, protože země bude prázdná (Zj 20,1-3). Během toho období bude mít příležitost přemýšlet o důsledcích své vzpoury proti Bohu a jeho stvoření…

Milénium je ohraničeno dvojím vzkříšením. Na začátku jsou během Kristova příchodu vzkříšeni spravedliví, kteří budou vzati z této země Kristem vzhůru (Jan 5,25; 11,25; 14,2-3; 1 Tes 4,16-17), aby během milénia kralovali s Kristem a účastnili se aktivně soudu nad bezbožnými (Zj 20,4-6; 1 Kor 6,2.3). Během tisíciletí bude prozkoumána celá historie, aby všichni zachránění a celý vesmír měl možnost se s konečnou platností přesvědčit, že Bůh je spravedlivý a milosrdný. Jeho charakter bude očištěn bez jakékoli další pochybnosti. Na konci milénia pak budou vzkříšeni zbylí “nespravedliví” lidé, aby byli odsouzeni a zemřeli druhou smrtí, tj. navždy (Jan 5,28-29; Zj 20,6).

Když budou bezbožní vzkříšeni, satan je znovu přesvědčí a shromáždí k boji proti Bohu. Na konci milénia sestoupí na zem nový Jeruzalém spolu s Ježíšem Kristem, (Zj 21,2) a stane se cílem posledního satanova útoku (Zj 20,9). Touto bitvou, kterou vyprovokuje, nad sebou satan zpečetí svůj ortel. Bude uvržen do ohnivého jezera a zemře druhou konečnou smrtí spolu se všemi svými následovníky (Zj 20,10-15; 2 Petr 3,10). Zlo tak definitivně skončí.

Přehled událostí konce lidských dějin:
· Ježíš se vrátí se svatými anděly
· Mrtvý v Kristu vstanou nejdříve (první vzkříšení)
· Živí budou proměněni
· Zachránění půjdou s Ježíšem
· Bezbožní zemřou (první smrt)
· Bezbožní zůstanou mrtví 1000 let
· Satan je na zemi sám 1000 let
· Bezbožní jsou vzkříšeni, aby přijali svůj rozsudek (druhé vzkříšení)
· Nový Jeruzalém sestupuje s Kristem z nebe na zem
· Satan mobilizuje všechny své následovníky k poslednímu útoku
· Satan, démoni, bezbožní jsou zničeni v ohni navždy (druhá smrt)

Náš osud máme ve svých rukou. Ve finále jde o to, komu věříme a na čí straně stojíme. Uvěříme Ježíši, jehož oběť na kříži nám všem dává naději, anebo nás láká víc na první pohled lehčí cesta, která však končí věčným zahynutím?

Termín konání

8. listopadu 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 114 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 230 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 619 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1491 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 37 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.7416 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál