Radim Passer - Ježíš, Zachránce světa. Znáš Ho?

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví

Zhlédnuto: 3962x

Informace o akci

Cyklus přednášek s názvem Ježíš: zachránce světa. Znáš Ho? proběhl na podzim 2012 v křesťanském SPOLEČENSKÉM CENTRU BETHANY v Praze. Přednášejícím byl významný český developer a zakladatel křesťanského sdružení Maranatha Radim Passer. Cyklus 26-ti přednášek přibližuje Bibli a nejdůležitější témata, kterým se Bible věnuje. Přibližuje zejména osobu Pána Ježíše. Zaposlouchejte se do zajímavých přednášek, které vás mohou povzbudit, posilnit, ale také zajímavě inspirovat... :-)

Ježíš a naše zdraví
Radí nám, jak žít lépe a déle?

Bůh nám v Bibli sděluje, že mu záleží na tom, jak nám je. Chce, abychom prosperovali a žili zdravě. (3 Jan 1,2; Jan 10,10) Současný životní styl nám přináší mnoho nemocí. Mezinárodní statistiky uvádějí, že nejčastějšími příčinami nemocí a předčasných úmrtí je kouření, nadváha, vysoká hladina cholesterolu, alkohol a vysoký krevní tlak. Ze 48% je tento stav způsoben špatnou životosprávou. (The World Health Report 2002, Reducing risks, promoting healthy life.)

Abychom předešli civilizačním nemocem, odborníci doporučují:
• snížení příjmu živočišných bílkovin
• snížit spotřebu tuků
• zvýšit spotřebu sacharidů a vlákniny (obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce)
• snížit spotřebu soli
• zvýšit a zpravidelnit pohybovou aktivitu
• změnou životního stylu snižovat nadváhu
• pěstovat vztah důvěry k blízkým
• pěstovat vztah důvěry k Bohu
• nekouřit
• nepít alkohol
• vyhýbat se dlouhému pobytu na slunci

Bible tento seznam zdravého životního stylu plně podporuje. Když Bůh stvořil člověka, který měl žít bez nemocí a bez smrti, řekl jim: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm.“ (1 Moj 1,29) Bohu záleží na tom, jak žijeme. (2 Moj 15,26)

První náznak v Bibli o masité stravě můžeme vyčíst ze seznamu zvířat, která vstoupila do Noemovy archy: „Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí.“ 1 Moj 7,2 Aby Noe přežil v arše, vešlo do archy víc párů čistých zvířat. O jaká zvířata se jedná? „Zkrátka všechna zvířata, která mají kopyta rozdělená tak, že jsou obě kopyta úplně rozpolcená, přežvýkavce mezi zvířaty; ty jíst smíte.“ (5 Moj 14,6) Např. vepř je považován za nečisté maso: „Vepř, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete; budou pro vás nečistí.“

Čisté maso je ze zvířat, která mají rozdělená kopyta a jsou přežvýkavci. Z ryb Bůh dovolil jíst vše, co má ploutve a šupiny. (5 Moj 14,9.10) Z ptáků Bůh zapověděl jíst jen tyto: sup, káně, luňák, jestřáb, havran, pštros, sova, čáp, volavka, netopýr a podobné druhy. Bůh také zapověděl jíst tuk a krev. (3 Moj 3,17)

O opilcích Bible říká, že nemají místo v Božím království. (1 Kor 6,9.10) „Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není.“ (Přísl 20,1; viz také 23,31-33) Bůh je ten, který nám dává zdraví a vzdaluje od nás nemoc. (2 Moj 23,25) Naše zdraví nejlépe podpoříme prevencí. Prevence je otázkou životního stylu – našeho každodenního způsobu života.

 

Termín konání

28. října 2012

Místo konání

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Za Brumlovkou 1519/4
140 00 Praha 4

Soubory ke stažení

Video typu MP4 (kvalita: 240p, velikost: 119 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 360p, velikost: 239 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 480p, velikost: 643 MB)
Video typu MP4 (kvalita: 576p DV, velikost: 1550 MB) pouze pro členy Klubu přátel Bible
Audio typu MP3 (kvalita: střední, velikost: 38 MB)

Fotogalerie

Zobrazit celou fotogalerii

Další části

Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (1/26) - Ježíš - Pán nad dějinami
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (2/26) - Ježíš a konec světa
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (3/26) - Návrat Krále králů
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (4/26) - Ježíš - dárce života
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (5/26) - Ježíš a Písmo Svaté
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (6/26) - Ježíš a Zlo
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (7/26) - Ježíš - Tvůj osobní Spasitel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (8/26) - Ježíš a bezvýznamný podnikatel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (9/26) - Ježíš - jediná cesta k věčnému životu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (10/26) - Ježíš a předvolání k soudu
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (11/26) - Ježíšův zákon - láska
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (12/26) - Ježíš a den Páně
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (13/26) - Změna Božího zákona
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (14/26) - Ježíšovo učení o smrti
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (15/26) - Ježíš versus ďábel
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (16/26) - Ježíš a naše zdraví
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (17/26) - Ježíš a křest
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (18/26) - Ježíš a falešní učitelé
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (19/26) - Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (20/26) - Ježíš - nejlepší finanční partner
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (21/26) - Ježíš a osvobozující pravda
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (22/26) - Ježíš a jeho proroci
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (23/26) - Ježíš - jediná hlava církve
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (24/26) - Ježíš a sedm posledních ran
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (25/26) - Ježíš a poslední soud
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa (26/26) - Ježíš a náš opravdový domov
Radim Passer: Ježíš, zachránce světa - Příběh Luda Vladára

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto programu. Děkujeme také dobrovolníkům, jednotlivcům a o.s. Maranatha za poskytnutí záznamu. Děkujeme také studiu Uart.

Ke stažení

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Další části

Podpořte BibleTV

Pomozte nám financovat realizaci a další rozvoj internetové televize BibleTV

Číslo účtu: 1725482339 / 0800

Přihlášení

Facebook

Page generated in 1.5318 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál